KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi Hakkında


27 Ekim 2022

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Birliklerine gelen talepler doğrultusunda yapılan girişimle, Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlandığı ifade edilmiştir.

Destek paketi kapsamında;

- KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL, kredi üst limiti 46,6 Milyon TL,
- KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon TL, kredi üst limitinin ise 200 milyon TL olarak belirlendiği belirtilmektedir. 

Ayrıca gelen yazıda; kredi vadesinin azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 ay olarak gerçekleşeceği, bunun yanı sıra yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düşen arsa bölümünün veya konutların en az %20'sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerektiğine yer verilmiştir. Satış yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacak olan paket inşaat projesine konut başına azami 500.000 TL'lik kredi kullandırılabileceği belirtilmiş olup, konuya ilişkin yazının ekinde iletilen bilgi notu ekte sunulmaktadır. 

Detaylı bilgiye aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/i-nsaat-hi-zmetleri-fi-nansman-destek-paketi

Saygılarımızla,

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Destek paketi