KARSEM İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı


25 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (KARSEM) tarafından İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı düzenlenecektir. Program ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

 

    İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin

Amacı

 

Piyasadaki gelişmeler sonunda departman için gerekli insan kaynakları uzmanları ve nitelikli personelin yetiştirilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları eğitimi oldukça önem kazanmış, İnsan Kaynakları profesyonelleri ve profesyonel adayları için olmazsa olmaz bir şart halini almıştır.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı, personelin işe alımı ile başlayan; oryantasyon, planlama, sosyal güvenlik uygulamaları, eğitim, performans değerleme, ücretlendirme ve kariyer yönetimi ile devam eden oldukça kapsamlı bir pozisyon olduğundan İnsan Kaynakları departmanı çalışanları alanında uzman profesyoneller olmak ve her gün kendilerini geliştirmek zorundadırlar.

Eğitim

Konuları

1.İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

Değişen İnsan Kaynaklarının ye

 

 

ni yüzü,

İnsan Kaynakları Yönetiminin hedefleri,

İnsan Kaynaklarının temel süreçleri,

Yetkinlik kriterlerinin belirlenmesi,

2.İşe Alım ve Yetkinlik Bazlı Mülakat

Mülakat teknikleri,

Yetkinlik bazlı mülakat

Mülakata hazırlık,

Vaka çalışması,

3.İnsan Kaynakları metrikleri ve hesaplama yöntemleri

İşgücü verimlilik ve maliyet endeksleri,

İşçilik maliyetleri,

Çalışan sayılarındaki oransal değişim,

Personel Sayısı- Çalışma Saati- Üretim Miktarı- Verimlilik Endeksleri

Farklı hesaplama yöntemlerine göre personel devir oranı,

Devamsızlık oranı ve devamsızlık maliyeti,

İş kazası sıklık hızı,

İş kazası ağırlık hızı,

Çalışan başına ciro,

Kıdem – ihbar – yıllık izin y

Fazla çalışma endeksi,

Üretim/ sevkiyat/ satıştaki yüzde değişim karşısında personel sayısı, fazla mesa

Toplam çalışma, çalışılmayan zamanda, işçilik maliyetindeki değişim,

İşgücü etkenliği,

İnsan sermayesinin yatırımının geri dönüşü

4.Yetenek Yönetimi

Pozisyonları doldurma için geçen süre,

Dönemsel olarak açık pozisyonların sayısı,

İş ilanlarının ziyaret edilme sayısı,

İşi kabul etme oranları,

Yetenek havuzlarındaki adayların sayısı,

Yetenek havuzlarının verimliliği,

Havuzun kıdem süresi,

İşgücü planlamasına göre yetenek ve yetkinlik projeksiyonları,

Yetenek için firmalar arası rekabet,

Yedekleme planı,

Kritik roller,

Yeniden işe alınanların yüzdesi,

Yeniden İşe alınanlar/Dış kaynaklardan işe alınanlar oranı,

İşletme içi terfi oranları,

Bir veya daha fazla yedeğe ihtiyaç duyan kilit pozisyonların sayısı,

1 ve 1-3 yıl arası gönüllü ayrılma oranı,

Yüksek performanslı çalışanların ayrılma oranı,

5.İşAnalizi

Faktör karşılaştırma yöntemi,

İş tanımlama, İş Listeleme,

Faktör analizi ve puanlama,

İş analizi sonuçları ile ücretlendirme,

6.Vardiya Sistemleri

4’lü vardiya sistemi,

7’li vardiya sistemi,

7.Performans Yönetimi

Farklı performans değerleme sistemlerinin özellikleri,

Hedef ve yetkinliklere dayalı performans değerlendirme,

Hedeflerin oluşturulması,

Yetkinliklerin değerlendirilmesi,

Süreç Adımları,

8.Eğitim Yönetimi

Eğitim planlaması,

Eğitim yönetimi,

Eğitim ihtiyaçları analizi,

Eğitim etkinliğinin ölçülmesi,

İşbaşı ve oryantasyon eğitim yöntemleri ve planlaması,

9.Ücret Yönetimi

Asgari, Çıplak, Brüt, Net, Giydirilmiş, Maktu, Ayni, Nakdi Ücret,

Yan haklar

Ücret ve iş analizi ilişkisi

Ücret sistemi,

Ücret grupları,

Gini eğrisi oluşturma,

10.Bordro Yönetimi

Ücret bordrosu hesaplama,

Ücreti oluşturan kazançlar,

Puantaj,

Ücret ekleri,

Tazminat hesaplama ve bileşenleri,

Kesintilerin kapsamı,

Bordro uygulamaları

11.İşHukuku

İş Hukuku temel kavramları,

İşçi, işveren, iş sözleşmesi, işyeri,

İşveren vekili,

İşveren borçları,

İşçi borçları,

İş güvencesi,

Fesih hukuku ve şekli,

Gönüllü çıkış,

Geçerli ve haklı nedenle fesih,

İkale Sözleşmeleri,

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik,

Çalışanların iş ilişkisinin devamını güçleştiren tutum ve davranışlarının tespiti ve belgelenmesi,

Arabuluculuk Süreci,

İşe İade Davaları,

İşe İade sonucu ücret ve tazminat hesaplama yöntemi,

Fazla Çalışma yönetimi, Yıllık Ücretli İzin yönetimi,

Mobbing ve sonuçları

12.Koçluk/ Mentorluk

İnsan Kaynakları Yönetiminde koçluk,

Koçluk uygulaması,

13.Son Çalıştay

Katılımcı Profili:

İnsan kaynakları departmanlarında görev yapan uzman, orta ve üst düzey profesyoneller, kariyerine insan kaynakları alanında başlamak ya da devam etmek isteyen profesyoneller ve yeni mezunları yetiştirmeyi kapsar.

 

 

Eğitim

Tarihi

                       Saatler

Tarihler

19.00-22.00

02 Şubat 2023 Perşembe

19.00-22.00

03 Şubat 2023 Cuma

19.00-22.00

05 Şubat 2023 Pazar

19.00-22.00

09 Şubat 2023 Perşembe

19.00-22.00

10 Şubat 2023 Cuma

19.00-22.00

12 Şubat 2023 Pazar

19.00-22.00

16 Şubat 2023 Perşembe

19.00-22.00

17 Şubat 2023 Cuma

19.00-22.00

19 Şubat 2023 Pazar

19.00-22.00

23 Şubat 2023 Perşembe

19.00-22.00

24 Şubat 2023 Cuma

19.00-22.00

26 Şubat 2023 Pazar

19.00-22.00

02 Mart 2023 Perşembe

19.00-22.00

03 Mart 2023 Cuma

19.00-22.00

05 Mart 2023 Pazar

19.00-22.00

09 Mart 2023 Perşembe

19.00-22.00

10 Mart 2023 Cuma

 

Ücret

1450 TL

Eğitimci

RAMAZAN NUGAY

 

BANKA ADI

ŞUBE

HESAP SAHİBİ

IBAN

Halkbank

Aziziye Şubesi

16100059

TR150001200132400016100059