KARSEM FARKIYLA MESLEĞİNİ BELGELENDİR


23 Ocak 2023

Konya’nın İlk Akredite Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM), TÜRKAK tarafında akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da yetkilendirilen, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme işlemlerini yürütmektedir.

Konya’nın ilk akredite üniversitesi olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM), sınavlarda başarılı olan bireylere AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan iki dilde Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir.

KARSEM, “Ulusal ve uluslararası standartlara bağlı, sürdürülebilir, bağımsız, tarafsız, adil, eşit ve güvenilir belgelendirme ve sınav hizmeti sunma” misyonuyla yola çıkmıştır. KARSEM’ in vizyonu ise “Nitelikli iş gücüne katkı sağlayan, alanında uzman kadrosuyla güven veren, sektörün öncü kuruluşu olmak ve sürekli kılmaktır.”

KARSEM yeni alanlarda faaliyet kapsamlarını genişleterek iş dünyasının nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.

BELGELENDİRME KAPSAMLARIMIZ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Meslekler
İnşaat Boyacısı,
Ahşap Kalıpçı,
Betonarme Demircisi,
Sıvacı,
Isı Yalıtımcı,
Duvarcı,
İnşaat İşçisi,
Çelik Kaynakçısı
Makine Montajcısı
NC/CNC Tezgâh İşçisi

Diğer Meslekler
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı,
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu-Galerici
Motosikletli Kurye

Detaylı bilgi ve başvuru için :0 332 221 72 33-0538 779 72 33

KTO Karatay Üniversitesi KARSEM  http://karsem.com.tr

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İLE MESLEĞİNE SAHİP ÇIK

Mesleğinizi, Konya’nın ilk akredite üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi KARSEM güvencesi ve farkıyla iki dilde belgelendirin. Mesleki yeterlilik belgenizle birlikte Europass Sertifika Ekine de sahip olun.

Europass Sertifika Eki; mesleki öğretim ve eğitim sertifikası veya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine verilebilen,  AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayan ve ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktılarını içeren ortak bir formattır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belgesini almayanlar artık çalışamayacak. Geç olmadan belgenizi alın, teşvikten yararlanın ve mesleğinize sahip çıkın.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda Yapılan Bazı Değişikliklerle ( Ek Madde 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

 

Bireyler İçin Avantajları
Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.
Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin Avantajları
İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.
İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına Katkısı Nasıl Olacaktır?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkânlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.
Sınav ve belgelendirme başvurunuz için iletişim bilgilerimizden KARSEM Personel Sınav ve Belgelendirme Birimimize ulaşabilirsiniz, daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.