Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.


19 Ocak 2023

 

Sayın Üyemiz,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.01.2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Değişiklik kapsamında; yetki belgesi türleri, yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel ve özel şartları, taşıtlara ilişkin konular, şoförlerde aranan yaş limiti, yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri, ücret tarifeleri ve belge ücretleri gibi alanlarda güncelleme ve eklemeler yer almaktadır.

Değişikliğe göre K1 Türü Yetki Belgesi alacaklar için en önemli olan konulardan biri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesine eklenen fıkrada belirtilen; “1/1/2020 tarihi ile bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih arasında, C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1, yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Bu fıkra, her bir gerçek veya tüzel kişi için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanabilir.”  hususlardır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

 

Detaylı Bilgi İçin: Ulaştırma Bakanlığı Danışma Hattı ALO 123 ü arayabilirsiniz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik