Helal Akreditasyon


24 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 20.01.2023 tarihli yazıda;

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından Birliklerine iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya atfen, 04.06.2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğunun getirildiği,

Mevzubahis değişikliğin bir yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 Milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı belirtilerek söz konusu belgelerin yukarıda bahsi geçen Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih olan 04.06.2023 itibariyle HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından alınmış olması gerektiği bildirilmektedir.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI