Hatalı Veya Eksik Yapılan ve Onaylanan Beyanların Düzeltilmesi


23 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün odamıza göndermiş olduğu yazıda; 
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ekte gönderilen ilgi yazısında; Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Beyan Sisteminin (TABS) 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile kullanıma açıldığı, söz konusu modülün Yönetmelik hükmü gereği Mart ayı sonuna kadar kullanıma açık tutulacağı, 31 Mart 2023 günü bitimi itibariyle kullanıma kapatılacağı belirtilmektedir.

Beyan dönemi içerisinde hatalı, eksik veya anormal değerlere tekabül eden, yapılan ve onaylanan
beyanların düzeltilmesi için onay kaldırma işlemi Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü) yapılacak olup, konu ile ilgili başvuruların tesis kullanıcıları tarafından Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) altında yer alan " Yeni Sorun Bildir" butonu ile yapılması gerekmekte olup,
yapılan işlem sonrası Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından yine
bu alan üzerinden cevap verilecektir.

Atık beyan işlemlerinin 31 Mart 2023 günü sona ermesini takiben Müdürlüğümüzce beyanlar gözden geçirilecek ve tesislerin geçmiş yıllarda yapmış oldukları beyanlar ile emsal tesislerin yapmış oldukları beyanların karşılaştırılması sonucunda tespit edilen hatalı, eksik veya anormal değerlere tekabül eden beyanlar için söz konusu tesislere 5 (beş) işgününü geçmeyecek şekilde uzatma süresi verilmek suretiyle düzeltilmesi sağlanacaktır.

Bilgilerinize sunulur. 

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: (Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) 05.01.2023 tarihli ve E-39463277-145.99-5436047 sayılı yazısı.