Helal İş Forumu 2022 Hakkında


19 Eylül 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza iletilen 12.09.2022 tarihli yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın 02.09.2022 tarih ve 77824544 sayılı yazısına atıfta bulunarak, Hırvatistan Helal Belgelendirme Merkezi tarafından 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Zagreb'de Helal İş Forumu (Halal Business Forum 2022) adlı etkinliğin organize edileceği; söz konusu etkinliğin panel tartışmaları, bilimsel bir konferans ve özel olarak tasarlanmış iş görüşmeleri (B2B) programını içereceği belirtilerek, etkinlik kapsamında alıcıların, üreticiler ve turizm paydaşları ile buluşturulmasının amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Bu bağlamda, ayrıntılı bilginin https://hbf.halal.hr/ adresinde yer almakta olduğu ve kayıt için https://hbf.halal.hr/registration bağlantısının kullanılabileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI