Güvenli Ürün Danışma Ofisleri


23 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 2023/1-VIII.180 Günlük İcraat Programı’na, “İlgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eylemi eklenmesi sebebiyle Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde (Mithatpaşa Cad. No: 18 Kat:2) Güvenli Ürün Danışma Ofisi kurulmuştur.

Oluşturulan Ofislerde;

Ticaret Bakanlığı'nın görev alanına giren tüketici ürünlerinin teknik mevzuatının uygulanmasında rehberlik ve danışma faaliyeti sürdürmek,

İlgili sektörlere yönelik ürün güvenliği konularında eğitim programlan ve seminerler gibi faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,

Tüketicilere ürün güvenliği konularında bilgi vermek ve şikâyetlerini almak konularında faaliyet gösterilmesi planlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI