Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi


21 Haziran 2022

 Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, ilgili mevzuat hükümleri gereği yükümlülerin Ticaret Bakanlığına kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda yükümlülerce ibraz edilmesi gereken ve Gümrük Genel Tebliği’nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 9 no’lu ekinde yer alan belgenin, Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulmasının ve başvuruya eklenmesinin sağlandığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Ticaret Bakanlığı Yazısı