Ekspertiz Raporları


04 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin odamıza göndermiş olduğu yazıda;

İlgi : İhracat Genel Müdürlüğünün Ekspertiz Raporları konulu yazısı;

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler" başlıklı eki Ek-3'ü kapsamında düzenlenen Ekspertiz Raporları hakkındaki yazısı ektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Ekspertiz Raporları yazısı