Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında


13 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 11.01.2023 tarihli ve E-34221550-045.99-369 sayılı yazısında T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atıfta bulunularak, çevreye ilişkin beyan ve görseller içeren ticari reklam ve ticari uygulamalarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ekte yer alan Kılavuz hükümlerine uyulmasının talep edildiği hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz