Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesine İlişkin Taşıma İşlemleri


19 Eylül 2022

Sayın Üyemiz;

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 14.09.2022 tarihli ve 9072 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne   "Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesine İlişkin Taşıma İşlemleri" ne dair bilgilendirme yazısı iletildiği bilgisi verilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğünün bahse konu yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü 

İlgi : a)14.11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik.
b) 19.08.2022 tarihli ve 576010 sayılı yazımız.

İlgi (b) yazımızla, liman idari sahasında uygun altyapıya sahip bir kıyı tesisi var iken supalan olarak elleçlenmesi yasak olan bitkisel yağların; I Şubat 2023 tarihine kadar kapsam dışına alınarak supalan olarak elleçlenmesi hususu tarafınıza bildirilmiştir.

İlgi (b) yazımızda belirtilen yükler için yapılacak yük operasyonlarında ilgi (a) Yönetmelik kapsamında gereken emniyet tedbirlerinin alınması ve 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlığımızdan özel izin alması gerekmekte olup sadece liman idari sahasında gerekli altyapıya sahip liman bulunmaması şartı göz önünde bulundurulmayacaktır.

Bu itibarla uygulamaya ilişkin idari sahanızda bulunan kıyı tesislerinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve özel izinler için başvuruların sadece kıyı tesislerinden kabul edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI