Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında


05 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dahilinde;

1 Ocak 2023’ten itibaren,

  • NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %5’i oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
  • Toplam yapı inşaat alanı 5000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.

1 Ocak 2025’den itibaren,

  • NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
  • Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.

Bu kapsamda NSEB ve yenilebilir enerji,

Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı, Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gelgit gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi, şeklinde tanımlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 


İlgilenen üyelerimiz için ilgili mevzuatlara aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220219-2.htm