Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği


02 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen yazıda, Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Taslağının hazırlandığı bildirilerek, taslak tebliğ ile ilgili görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, tebliğ taslağına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin ekte iletilen görüş formuna uygun olarak 3 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK : Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı
Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
Görüş Formu