Almanya'da Aktif Aile Şirketlerinin Devralınması Hakkında Duyuru


07 Kasım 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 02.11.2022 tarih ve 11470 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yeni neslin bulunmaması ya da aile şirketini devam ettirmemeye yönelmemesi nedeniyle birçok karlı şirketin, ticari faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği iletilmiştir.

Durumun Almanya'ya ihracat gerçekleştiren ya da pazara girme fırsatı arayan Türk firmalarımız için önemli bir fırsat barındırdığı, Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ve Almanya Sanayi ve Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen "NEXXT-CHANGE" veri tabanından devredilmesi planlanan firmalara ilişkin detaylı bilgilere ulaşılmasının mümkün olduğu, firmaların devralınması noktasındaki finansman ihtiyacını karşılamak ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi adına Almanya Kalkınma Bankasının (KfW Bank) da projenin önemli bir uygulayıcısı konumunda bulunduğu ifade edilmektedir.

Devredilmesi gündemde olan şirketlere ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Şirket Devri Listesi