Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı


11 Kasım 2022

Sayın Üyemiz;

İlgi : İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 01.11.2022 tarih ve E-69349801-954.02.04.02-411667 sayılı genelgesi.

İçişleri  Bakanlığı  AFAD  Başkanlığımız  koordinasyonunda,  afetlere  dirençli  toplum  oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan etmiş ve ilgi sayılı genelge ile 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıldönümünde ulusal çapta tatbikat düzenleneceği ve  12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57'de  81  İlimizde  aynı  anda  deprem anında "Çök-Kapan-Tutun" uygulaması yapılacağı belirtilmiştir.

Tatbikat  öncesinde,  uygulamanın  nasıl  yapılacağı  www.hazirol.gov.tr/tr/39384/VIDEOLAR  (Deprem  Anı  Uygulaması)  internet  adresinden izlenebilir.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI