2024 YILI DESTEKLENEN BİREYSEL KATILIMLI ORGANİZASYONLAR LİSTESİ


20 Kasım 2023

Sayın Üyemiz;

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ın 40 ıncı maddesi ile, yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurtdışı hizmet sektörü etkinliklerine veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin giderleri “Bireysel Katılım Desteği” çerçevesinde belirli üst limitler dahilinde Bakanlık tarafından desteklenmektedir.

Anılan Karar’ın Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesi’nin 8 inci maddesi çerçevesinde katılım sağlanan etkinliğin; uluslararası niteliği haiz, kurumsal internet sitesine sahip, stant ile katılım sağlanabilir olması ve “ Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi (EK-8B)’nde yer alması zorunludur.

Bu doğrultuda, 2024 yılı “Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi (EK-8B)’nin oluşturulması amacıyla listeye eklenmesinde fayda görülen etkinliklerin 21 Kasım Salı günü saat 16:00’ a kadar başvuru linki üzerinden Odamıza iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 


EK: Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi