2022 Yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Hk.


13 Mart 2023

 

Sayın Üyemiz,

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 09/03/2023 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır.

Kanun Teklifine eklenen yeni bir madde ile 2022 yılı için de matrah artırımı getirilmiştir. 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahının yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Saygılarımızla,

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI