KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı


23 Aralık 2022

 

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı açıklanmıştır. Destek programı 3 adet proje içermektedir. Her projenin destek tutarı ve şartları farklıdır.

Proje 1

Bu projeye NACE REV 2 sınıflamasına göre aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren, imalat sanayisinde dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler başvurabilecektir.

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
 • 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • 61 Telekomünikasyon
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

Sektör şartını sağlayan firmalar aşağıdaki 8 dijital teknolojiden birini kullanarak mevcut iş yapma şekillerini geliştiren bir proje sunması gerekmektedir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyan Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirmede olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 900.000 TL

Geri Ödemeli 1.100.000

Toplam 2.000.000 TL

 

Proje 2

Bu projeye NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler başvurabilecektir.

Sektör şartını sağlayan firmalar aşağıdaki 8 dijital teknolojiden birini kullanarak mevcut iş yapma şekillerini geliştiren bir proje sunması gerekmektedir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyan Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirmede olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 400.000 TL

Geri Ödemeli 1.600.000

Toplam 2.000.000 TL

 

Proje 3

Bu projeye NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler başvurabilecektir.

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.

 1. Üretimde verimlilik artırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi.
 2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması.
 3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması.
 4. Ölçüm – Analiz altyapısının iyileştirilmesi.

Destek Üst Limiti Toplam 1.500.000

 

3 Projenin Destek Unsurları

Proje Süresi

En az 8

En Fazla 36 Ay

(+4) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek ve Geri Ödemeli Destek - En fazla 2.000.000 TL

Proje Destek Oranı

En az %60  (personel hariç)

Makine - teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığı "geri ödemeli" veya "geri ödemeli ve geri ödemesiz" destek sağlanır.

Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

 

AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

kobigel-infografik-ek.png