2017/625 Sayılı Regülasyonu Gereğince Laboratuvar Kontrolünden Geçmiş Ürünlerin Analiz Sonuçlarına İtiraz Prosedürü.pdf


09 Kasım 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'na Sofya Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıya atfen, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizine yönelik itiraz prosedürü ve ikinci analiz sürecine ilişkin detaylar bildirilmekte olup söz konusu detaylar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Ticaret Bakanlığından alınan yazı ve Bulgaristan-Gıda-Güvenliği-Ajansının-14.10.2022-Tarihli-Yazı-Çevirisi