Yönetim ve Planlama Eğitimi  


13 Ocak 2022
 • Günümüzde İş Yaşamı, Üretimde Hayat
  • Organizasyon Kavramı ve İşletme Fonksiyonları
  • Değer Yaratan Hedefler ve Değer Yönetimi
  • Yenilikçi Hedefler ve Sürdürülebilir Değişim
  • Yine mi? Yeni mi?
 • Yönetim ve Yöneticilik
  • Yöneticiyi Yönetici Yapan Nedir?
  • Organize Etme – Yönetme – Koordinasyon – Kontrol
  • Etkinlik, Verimlilik ve Başarı İlişkisi
 • 21. Yüzyılda Yöneticilik: İş ve İnsan Yönetimi
 • Ne Zaman Yönetici, Ne Zaman Lider Olunmalıdır?
 • Stratejik ve Planlama
  • Stratejik ve Sistematik Düşünce
  • Geleceği Anlama
  • Geleceği Planlama
 • Yönetim Yaklaşımları
  • Koçluk Becerisi (Motivasyon ve Geliştirme) ve Model Olma
  • Yönetsel İletişim Becerisi ve Olumlu Beşeri İlişkiler
  • Performansa Yönelik Olumlu Geribildirim Verme
  • Problem Çözme/ Karar Verme ve İnisiyatif
  • Adil Davranma ve Güven Oluşturma
  • Yetki Delegasyonu ve Yetkilendirme
  • Ekip Ruhu Yaratma ve Yüksek Performanslı Ekipler
  • Hedeflerle Yönetim
  • Kuşak Farklılıkları, Y ve Z Kuşağına Yöneticilik

 

KURS TARİHLERİ

:

  10-11 Aralık 2022

KURS SAATLERİ

:

  10:00 – 17:00

EĞİTİM YERİ

:

  Konya Ticaret Odası Meclis Salonu

EĞİTİM ÜCRETİ

:

  395 TL

KONTENJAN SAYISI

:  

  20 Kişi

*Yeterli Başvuru Sayısı Olmadığı Takdirde Eğitimler İptal Edilecektir.

*Sertifikalar Eğitimlere Düzenli Katılanlara Verilecektir.