Mali Tablolar Analizi Eğitimi


10 Ocak 2022
 • Mali tabloların tanımlanması
 • Mali tabloların genel özellikleri
 • Temel mali tablolar
 • Finansal Durum Tablosu
 • Kapsamlı Gelir Tablosu
 • Öz kaynak Değişim Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tablo Dipnotları
 • Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
 • Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
 • Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 • Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
 • Bilanço düzenleme ilkeleri
 • Bilanço kalemlerinin incelenmesi
 • Bilanço dipnotları
 • Gelir tablosu (kapsamlı Gelir Tablosu)
 • Gelir tablosu düzenleme ilkeleri
 • Gelir tablosu kalemlerinin incelenmesi
 • Gelir tablosu dipnotları
 • Ek mali tablolar
 • Satışların maliyeti tablosu
 • Öz kaynaklar değişim tablosu
 • Net işletme sermayesi değişim tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Fon akım tablosu
 • Mali analiz teknikleri
 • Karşılaştırmalı mali tablo analizleri
 • Karşılaştırmalı tabloların düzenlenmesi
 • Değişimlerin analizi
 • Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)
 • Eğilim yüzdelerinin hesaplanması
 • Eğilimlerin analizi
 • Dikey yüzde analizleri
 • Dikey yüzdelerin hesaplanması
 • Dikey yüzdelerin yorumlanması
 • Oran analizleri
 • Likidite oranları
 • Finansal yapı oranları
 • Faaliyet verimliliği oranları
 • Karlılık oranları
 • Büyüme oranları
 • Oran analizlerinde sektör ortalamaları
 • Mali tablo analiz sonuçlarının raporlanması (tablo ve grafik teknikleri)
   

KURS TARİHLERİ

:

 29-30 Ocak 2022

KURS SAATLERİ

:

 10:00 – 17:00

EĞİTİM YERİ

:

 Konya Ticaret Odası Meclis Salonu

EĞİTİM ÜCRETİ

:

 435 TL

KONTENJAN SAYISI

:

 20 Kişi

*Yeterli Başvuru Sayısı Olmadığı Takdirde Eğitimler İptal Edilecektir.

*Sertifikalar Eğitimlere Düzenli Katılanlara Verilecektir.