İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi 


13 Ocak 2022

1.İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 • Değişen İnsan Kaynaklarının yeni yüzü,
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin hedefleri,
 • İnsan Kaynaklarının temel süreçleri,
 • Yetkinlik kriterlerinin belirlenmesi,

2.İşe Alım ve Yetkinlik Bazlı Mülakat

 • Mülakat teknikleri,
 • Yetkinlik bazlı mülakat,
 • Mülakata hazırlık,
 • Vaka çalışması,

3.İnsan Kaynakları Metrikleri ve Hesaplama Yöntemleri

 • İşgücü verimlilik ve maliyet endeksleri,
 • İşçilik maliyetleri,
 • Çalışan sayılarındaki oransal değişim,
 • Personel Sayısı - Çalışma Saati- Üretim Miktarı - Verimlilik Endeksleri
 • Farklı hesaplama yöntemlerine göre personel devir oranı,
 • Devamsızlık oranı ve devamsızlık maliyeti,
 • İş kazası sıklık hızı,
 • İş kazası ağırlık hızı,
 • Çalışan başına ciro,
 • Kıdem – ihbar – yıllık izin yükü,
 • Fazla çalışma endeksi,
 • Üretim/ sevkiyat/ satıştaki yüzde değişim karşısında personel sayısı, fazla mesai, toplam çalışma, çalışılmayan zamanda, işçilik maliyetindeki değişim,
 • İşgücü etkenliği,
 • İnsan sermayesinin yatırımının geri dönüşü

4.Yetenek Yönetimi

 • Pozisyonları doldurma için geçen süre,
 • Dönemsel olarak açık pozisyonların sayısı,
 • İş ilanlarının ziyaret edilme sayısı,
 • İşi kabul etme oranları,
 • Yetenek havuzlarındaki adayların sayısı,
 • Yetenek havuzlarının verimliliği,
 • Havuzun kıdem süresi,
 • İşgücü planlamasına göre yetenek ve yetkinlik projeksiyonları,
 • Yetenek için firmalar arası rekabet,
 • Yedekleme planı,
 • Kritik roller,
 • Yeniden işe alınanların yüzdesi,
 • Yeniden İşe alınanlar/Dış kaynaklardan işe alınanlar oranı,
 • İşletme içi terfioranları,
 • Bir veya daha fazla yedeğe ihtiyaç duyan kilit pozisyonların sayısı,
 • 1 ve 1-3 yıl arası gönüllü ayrılma oranı,
 • Yüksek performanslı çalışanların ayrılma oranı,

5.İşAnalizi

 • Faktör karşılaştırma yöntemi,
 • İş tanımlama,
 • İş Listeleme,
 • Faktör analizi ve puanlama,
 • İş analizi sonuçları ile ücretlendirme,

6.Vardiya Sistemleri

 • 4 lü vardiya sistemi,
 • 7 li vardiya sistemi,

7.Performans Yönetimi

 • Farklı performans değerleme sistemlerinin özellikleri,
 • Hedef ve yetkinliklere dayalı performans değerlendirme,
 • Hedeflerin oluşturulması,
 • Yetkinliklerin değerlendirilmesi,
 • Süreç Adımları,

8.Eğitim Yönetimi

 • Eğitim planlaması,
 • Eğitim yönetimi,
 • Eğitim ihtiyaçları analizi,
 • Eğitim etkinliğinin ölçülmesi,
 • İşbaşı ve oryantasyon eğitim yöntemleri ve planlaması,

9.Ücret Yönetimi

 • Asgari, Çıplak, Brüt, Net, Giydirilmiş, Maktu, Ayni, Nakdi Ücret,
 • Yan haklar,
 • Ücret ve iş analizi ilişkisi,
 • Ücret sistemi,
 • Ücret grupları,
 • Gini eğrisi oluşturma,

10.Bordro Yönetimi

 • Ücret bordrosu hesaplama,
 • Ücreti oluşturan kazançlar,
 • Puantaj,
 • Ücret ekleri,
 • Tazminat hesaplama ve bileşenleri,
 • Kesintilerin kapsamı,
 • Bordro uygulamaları

 

KURS TARİHLERİ

:

  01-02-08-09-15-16-22-23 Ekim

KURS SAATLERİ

:

  10:00 – 17:00

EĞİTİM YERİ

:

  Konya Ticaret Odası Meclis Salonu

EĞİTİM ÜCRETİ

:

  1.300 TL

KONTENJAN SAYISI

:

  20 Kişi

*Yeterli Başvuru Sayısı Olmadığı Takdirde Eğitimler İptal Edilecektir.
*Sertifikalar Eğitimlere Düzenli Katılanlara Verilecektir.