Konya13 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Yetki Belgeli Usta Çalıştırma Zorunluluğu

Yetki Belgeli Usta Çalıştırma Zorunluluğu16 Kasım 2011 Çarşamba 12:00

Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 28'inci maddesi uyarınca, l Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunludur.

Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 28'inci maddesi uyarınca, l Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunludur. Konu ile ilgili olarak, 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik"in Geçici l 'inci maddesinde;

a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma,ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık,ustalık belgelerinden birisi,

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4'üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23'üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri,

c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler, ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler olarak sıralanmaktadır.

Bu kapsamda, l Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecektir.

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden Birliğimize gönderilen 19/10/2011 tarihli ve B.09.0.MHG.0.1 1.02.00-305 sayılı yazıda; ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin olup olmadığının denetleneceği, belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun 28'inci ve 42'nci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, yukarıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların, bir an önce (d) bendinde yer alan Yönetmelik Eki EK-3 "Geçici Ustalık Yetki Belgesi"ni almaya yönlendirilmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla Geçici Ustalık Yetki Belgesi alınabilmesi için gerekli başvuruların, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile, l Ocak 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye yapılabileceği, l Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için Geçici Ustalık Yetki Belgesi'nin, gerekli başvuru yapılmak suretiyle en kısa zamanda alınması gerektiği ifade edilmektedir.

1 Ocak 2015 tarihinden önce, müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim verilmesi öngörüldüğü, bu eğitim sonucunda verilecek belgelerin yetki belgesi olarak kabul edileceği belirtilmekte, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ve uygulamakta olduğu eğitim programı dahilinde, Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlardan; öncelikle demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım vb. inşaat işleri ile sıhhi, kalorifer ve elektrik tesisatına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetlerinin başlatılmasına ve tamamlanmasına yönelik olarak tüm iş ve işlemlerin zaman kaybedilmeksizin Valiliklerce koordine edileceği vurgulanmaktadır.

Konunun aciliyetine binaen, Yönetmeliğin (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere, bir an önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurmaları için yönlendirilmelerinde yarar bulunmaktadır.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim