Konya3 °C
221 52 52

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINA YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER

Yazı Boyutu :

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde de belirtildiği üzere, yatırımlardaki vergisel teşvikler iki başlıkta toplanmıştır. 

 

1. Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler

 

 1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 3. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 4. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 5. 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 6. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 7. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 8. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 9. 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 10. 5084 Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 11. 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu İle Getirilen Vergisel Teşvikler
 12. 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 13. 6322 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesi İle Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 80 İnci Maddede Yer Alan Devlet Yardımları Hakkında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 14. 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 15. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler

 

2. Konularına Göre Vergisel Teşvikler

 

 1. Yatırım İndirimi İstisnası
 2. Ar-Ge İndirimi
 3. Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Diğer Teşvikler
 4. Eğitim Ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası
 5. Araçlar, Petrol Aramaları Ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna
 6. Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler
 7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler
 8. Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler
 9. Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler
 10. Kredi Teminine İlişkin İşlemlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası
 11. Yatırımların Ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler
 12. Kültür Yatırımları Ve Girişimlerine Yönelik Vergisel Teşvikler
 13. İndirimli kurumlar vergisi
 14. Devlet Yardımları Hakkında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 15. 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İLE 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 16. İndirimli Özel Tüketim Vergisi
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim