Konya-5 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Yarım Çalışma Ödeneği Hakkında

Yarım Çalışma Ödeneği Hakkında 12 Mayıs 2016 Perşembe 10:43

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 20. Maddesi ile 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa Ek Madde 5 “Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği" eklenmiştir.

Sayın Üyemiz;

10.02.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan; 6663 sayılı Kanunun "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 20. Maddesi ile 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa Ek Madde 5 “Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği" eklenmiştir Aynı Kanunun 22. Maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde yapılan değişikliklere göre; Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde;

  • Birinci doğumda akmış gün,
  • İkinci doğumda yüzyirmi gün,
  • Sonraki doğumlarda ise yüzseksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yansı kadar ücretsiz izin verileceği, çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün ekleneceği, çocuğun engelli doğması halinde bu sürelerin üçyüzaltmış gün olarak uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Yarım çalışma işçinin isteğine bağlıdır. İşçinin isteği halinde işveren yarım çalışma yaptırır.

4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa Ek Madde 5 te Yarım çalışma ödeneği; 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yansı kadar verilen ücretsiz izin süresince, 4447 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olması kaydıyla işçiye ödenen ödenektir. Ödeme dönemi; analık hâli izninin bittiği tarihi izleyen günden itibaren başlar, herhangi bir sebeple 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen sürenin bittiği son tarihi geçemez.

İşçinin yarım çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için;

  • Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,
  • 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen sürelerle yarım çalışmaya başlamış olması,
  • 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yansı kadar fiilen çalışmış olması,
  • işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
  • Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması, gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin İlişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde İŞKUR tarafından asgari ücretin brüt tutan kadar işsizlik Sigortası Fonundan yarım çalışılan gün kadar aylık olarak ödenir, "denilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim