Konya9 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (Yambis)

Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (Yambis)19 Ocak 2012 Perşembe 12:00

Ülkemizde yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgari şartlar belirlenmemiştir.

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ (YAMBİS)

Ülkemizde yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgari şartlar belirlenmemiştir. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla “İmar Kanunu ile mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5940 sayılı Kanun” ile bu hususa ilişkin düzenlemeler için önemli bir adım atılmıştır. Bahsi geçen kanuna dayanılarak hazırlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’ nin 16/12/2010 tarih ve 27787 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik kapsamında oluşturulan Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBIS) ile yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitlerinin kayıt altına alınacağı ve İmar Kanunu kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği Müteahhitlik Bilgi Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca devreye alınmıştır.

Bu düzenlemeler ile yapı ruhsatına tabi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin kayıtları tutularak denetlenmesi amaçlanmakta; yapı müteahhitliğinin, yeterliliği haiz olanların yapabileceği bir sektör haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca: 3194 sayılı imar Kanunu’ nun 28 42 ve 44 üncü maddelerini değiştiren 5940 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan, 16 Aralık 2010 tarih ve 27767 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Yapı müteahhidinin ilgili İdarece 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42 inci maddesine aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası Kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecektir. Yine 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı Yetki Belgesi Numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir.

Yetki Belgesi Numarası’ nın, ilgili İdarelerce düzenlenen yapı ruhsatı standart formunun 40’ ıncı bölümü ile yapı kullanma izin belgesi standart formunun 44’ üncü bölümünde yer alan “yapı müteahhidi yetki belge numarası” hanesine kaydedilmesi zorunludur.

Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120.000 müteahhide “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturulmuştur. Gerçek kişiler T.C. kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinden “Vatandaş Girişi” linkinden yetki belgesi numaraları olup, olmadığını sorgulayabilmektedir. Yetki belgesi numarası olmayan gerçek kişilerin oda kayıt belgeleri, tüzel kişilerin ise oda kayıt belgeleri ile birlikte kuruluş ve yönetim organlarını gösterir ticaret sicil gazeteleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca; http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan “Vatandaş Girişi” linkinden elektronik ortamda başvuru yapıp, istenilen belgeler ile birlikte bu alanda dolduracakları başvuru formu çıktısını imzalayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ulaştırmaları yeterli olacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin detaylara eğitim ve yardım menülerinden ulaşılabilmektedir.

Vatandaşlar ise; aynı sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Yetki Belgesi Numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerdir.

Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler, kedilerine yapı ruhsatı almak üzere başvuran geçici veya gerçek kişi yapı müteahhitlerini T.C. Kimlik Numaralarıyla, tüzel kişi yapı müteahhitlerini vergi numaralarıyla, ortaklıklarda da ortaklığa ait vergi numaralarıyla yetki belgesi numarasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) veri tabanından sorgulayarak, sorgulanan yetki belgesi numarasının aktif olması halinde yapı ruhsatın ilgili hanesine aktaracak ve ruhsat düzenlenmesini sağlayacaktır.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim