Konya23 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Üreticiye Yapılacak Ödemeler ve Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru

Üreticiye Yapılacak Ödemeler ve Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru12 Şubat 2019 Salı 11:13

Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün Üreticiye Yapılacak Ödemeler ve Fiyat Tarifesi Hakkındaki Duyurusu

Sayın Üyemiz;

T.C. Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün odamıza göndermiş olduğu 07.02.2019 tarihinde göndermiş olduğu yazıda ;

6585 sayılı Kanunun uygulamasını gösteren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinin birinci fıkrası 07.11.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte "5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz." denilmektedir.

11.01.2019 tarih ve 40669706 sayılı yazımız ile Ticaret Bakanlığına konuyla ilgili görüşleri sorulmuş ve Müdürlüğümüze gelen bilgiye göre;

a) Yönetmeliğin 12/C maddesinin birinci fıkrasında, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamayacağı hükme bağlandığından, perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticilerine belirtilen oranlardan düşük oranda ödeme yapılamayacağı; ayrıca, bu hükümlerin ekmek üreticileri için de bağlayıcı olduğu bildirilmiştir.

b) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun "Ceza “Hükümleri" başlıklı 18 inci maddesinde;

-Birinci fıkrasının (h) bendi; " Bu Kanun çerçevesinde Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 11,

- İkinci fıkrasında; "Birinci fıkranın (c), (ğ) ve (h) bentlerinde öngörülen cezalar; fiilin büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme tarafından işlenmesi halinde beş katı, alışveriş merkezi tarafından işlenmesi halinde ise on katı uygulanır. "

- Dördüncü fıkrasında; 11 Birinci fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezalarının Bakanlık, diğer idari para cezalarını ise doğrudan veya bakanlığın talebi üzerine yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. İdari para cezası uygulama yetkisi Bakanlıkta İç Ticaret Genel Müdürlüğüne devredilebilir.

Beşinci fıkrasında; " Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen idari para cezalarının verilmesini gerektirir fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her bir tekrar için iki katı idari para cezası uygulanır."

c) Konya merkezde ekmek fiyat tarifesini belirlemek amacıyla 24.09.2018 tarihinde kurulan Komisyonun kararına göre Konya merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 250 gr ekmeğin azami 1,25 TL den satılmasına karar verilmiştir. Yukarıda sıralanan hükümler çerçevesinde; ekmek üreticileri toptan satışlarında, tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmelere belirlenen azami fiyatın yüzde seksen beşinden aşağıya satamayacağı, bunların dışındaki perakende işletmelere ise de yüzde seksen beşinden aşağıya satamayacağı anlaşılmaktadır.

Yönetmeliğin 12/C maddesine aykırı fiillerin tespit edilmesi halinde konuya ilişkin cezai işlem tesis edilecektir.

 

Üyelerimizin bilgilerinize sunulur.

 

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim