Konya-6 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların KDV İadesi Hk.

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların KDV İadesi Hk.24 Ocak 2012 Salı 12:00

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların alımında yüklenilen KDV'nin iadesine ilişkin ilgili sorunların çözümüne yönelik Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz yazıya istinaden gelen cevap ve açıklamalar bilgilerinize sunulur.

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların alımında yüklenilen KDV'nin iadesine ilişkin ilgili sorunların çözümüne yönelik Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz yazıya istinaden gelen cevap ve açıklamalar bilgilerinize sunulur.

KDV Kanununun 14. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Kararname ile "transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri" KDV’ den istisna edilmiştir, istisna kapsamına, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren ve Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmektedir.

Aynı Kanunun 32. maddesinde ise bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV'nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklendikleri ve İndiremedikleri KDV'nin iadesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, faaliyetleri kısmen veya tamamen "iade hakla doğuran işlemler” den oluşan mükelleflere, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında yüklendikleri KDV nin iadesi mümkün olup, bir vergilendirme döneminde bu kapsamda iade edilecek verginin üst sınırını da, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedele genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak miktar oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, KDV Kanununun 14 ve 32. nci maddeleri gereğince uluslararası taşımacılık faaliyetinden doğan iade miktarı, genel gider ve ATİK lere ait KDV den verilecek pay da dahil olmak üzere, ilgili dönemdeki toplam uluslararası taşımacılık hasılatının % 18 ini aşamayacaktır,

Diğer taraftan, uluslararası taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçlar ile bu araçların bakım ve onarım giderleri nedeniyle yüklenilen KDV den ilgili dönemdeki uluslararası taşımacılık hasılatının % 18'ine kadar iade hesabına pay verilmesi mümkün olup, iade tutarının hesaplanmasında bunun haricinde bir sınırlama söz konusu değildir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim