ULAŞIM İLE İLGİLİ PROJELER

Yazı Boyutu :

İlimiz İç Anadolu Bölgesinin ortasında diğer bütün illeri birbirine bağlayan önemli bir geçiş güzergâhıdır. Bu nedenle Konya’yı lojistik üst haline getirilebilecek çalışmalar yapılmalıdır. Bu çerçevede Konya’da gerek karayolu ulaşımı gerekse demiryolu ulaşımına ilişkin çeşitli projeler yürütülmektedir. Bunlar şu şekildedir:

Karayolu Ulaşımı

Bölünmüş Yolların Tamamlanması

Konya ili sınırları içerisinde 1.425 km Devlet Yolu, 1.633 km İl Yolu olmak üzere toplam 3.058 km yol ağı bulunmaktadır. Bu yolların 240 km’si BSK, 2.676 km’si Sathi Kaplama, 142 km’si ise diğer yollar olup, Konya ilindeki yol ağının %95,4’ü asfalttır.

Bölünmüş Yollar Hakkında Özet Bilgiler:

Afyon-Konya Yolu: Toplam uzunluğu 216 km olan yolun 141 km’si Konya, 75 km’si Afyon sınırlarında yer almaktadır. Bu yolun tamamı bitirilmiştir.

Ayrıca, Konya-Afyon yolunun BSK yapılması kapsamında toplam 153 km’lik kesim ihale edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir. Geriye kalan 63 km’lik kesimin de en kısa sürede ihalesi yapılacaktır.

konyaprojeleribolunmusyollar.jpg

Konya-Ereğli-Ulukışla Ayrım Yolu: Toplam uzunluğu 173 km olan yolun 2010 yılı sonu itibariyle tamamı sathi kaplama seviyesinde bölünmüş yol tamamlanmıştır. Ulukışla-Pozantı arası bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir.

2011 yılında yolun eski şeridinde üstyapı iyileştirilmesi ile Konya-Ereğli arasında geri dönüş kavşakları yapılmaktadır. Ayrıca, Ereğli ve Karapınar şehir geçişlerinde 7’şer km’lik kesimde BSK ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

konyaprojeleribolunmusyollar2.jpg

Konya-Aksaray Yolu: Toplam uzunluğu 135 km olan yolun 72 km’si Konya, 63 km’si ise Aksaray sınırlarında yer almaktadır. 2010 yılı sonuna kadar yolun tamamı bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır.

2011 yılında mevcut yolda geri dönüş kavşakları ile üstyapı iyileştirme çalışmaları için yapılan ihalelerde çalışmalara devam edilmektedir. Bunun 2012 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

konyaprojeleribolunmusyollar3.jpg

Konya-Ankara Yolu: Toplam uzunluğu 155 km olan yolda 2 adet ihalede çalışma yapılmaktadır. 2007 yılı sonu itibariyle yolun tamamı bölünmüş yol yapım çalışmaları sathi kaplamalı olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. 2011 yılında yolun üstyapısında BSK çalışmaları yapılmaktadır. Bunun da 2012 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

konyaprojeleribolunmusyollar4.jpg

Konya-Karaman Yolu: Toplam uzunluğu 100 km olan BY standardındaki yolun 25,4 kmsi 2003 yılından önce olmak üzere, 2010 yılı sonu itibariyle toplam 89,4 km’si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2011 yılında projenin geri kalan Konya ilindeki 10,6 km’lik kesimi bölünmüş yol olarak tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.

konyaprojeleribolunmusyollar5.jpg

Konya-Seydişehir-13. Bl. Hd. Yolu: Toplam 132 km uzunluğundaki projede 2010 yılı sonuna kadar 48 km’lik kesim bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2011 yılında yapılan çalışmalarla 12,3 km’lik kesim daha bitirilerek trafiğe açılmış olup, yolun Seydişehir’e kadar kalan 43 km’lik kesimde çalışmalara devam edilmektedir.

konyaprojeleribolunmusyollar6.jpg

Konya-Beyşehir Yolu: Toplam uzunluğu 93 km olan yolun 2010 yılı sonuna kadar 22 km’lik kesiminde bölünmüş yol yapım çalışmaları tamamlanmıştır. 2011 yılında 10 km’lik kesimde yapım çalışmalarına devam edilmekte olup ayrıca, Beyşehir-Ilgın ayrımı arasındaki 33,5 km’lik kesim de ihale edilmiştir. İhale sürecinin tamamlanmasını müteakip bu kesimde de çalışmalara başlanacaktır. Bununla birlikte, yolun geriye kalan 27 km’sinin ihale hazırlıkları devam etmekte olup, 28.11.2011 tarihinde bu kesimin ihalesi yapılacaktır.

konyaprojeleribolunmusyollar7.jpg

2011 yılında Konya-Akşehir-Afyon yolu ile Konya-Karaman-Mut yolları bölünmüş olarak tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.

2012 yılında Konya-Seydişehir, Konya-Beyşehir, Konya-Aksaray yollarında eksik kalan kısımlarda çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca, Konya ilinin devlet yolu çıkışları, Konya-Akşehir yolu, Konya-Ankara yolu ve Aksaray-Ereğli Ayrım yollarında BSK çalışmalarına devam edilecektir.

Ticari ivmeyi artıracak olan Konya-Kulu makasındaki Bala Yolunun açılması gerekmektedir. Bu yolun açılmasıyla birlikte Kırıkkale yolu açılacak, bu da Konya’nın Karadeniz’e ulaşımını kolaylaştıracaktır.

 

Mevcut Yolların Rehabilite Edilmesi

Ereğli Makası-Pozantı Yolunun Rehabilite Edilmesi: Konya-Adana yolu ülkemizde en fazla kullanılan karayollarından birisidir. Konya, Isparta, İzmir ve bölgedeki tüm şehirlerimiz Adana ve ötesi için karayolu taşımacılığında bu yolu kullanmaktadır. Bu yolun Adana`dan Pozantı`ya kadar olan bölümü otoban olmakla birlikte, Pozantı`dan Ereğli`ye kadar bölümü ise dar tek şeritli yoldan oluşmaktaydı. Ancak, Ereğli-Ulukışla arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam etmekle birlikte, bu çalışmaları bir an önce bitirilmelidir. 

 

Yeni Çevre Yolu Yapımı

Mevcut çevre yolunun meskun mahal içinde kalması etkinliğini kaybetmesine neden olmuştur. Bu nedenle nazım imar planı çerçevesinde 129 km’lik Konya dış çevre yolunun yapımı hususu yatırım programına dahil edilmiştir.

Konya Dış Çevre Yolu; Karaömerler bölgesinden ayrılıp, Selçuk Üniversitesi yanından Beyhekim Sağlık Kompleksi kenarından Beşyüzevler bölgemizin üst kısmından, Sille Bağlarına çıkan oradan da mühimmat deposu altından Beyşehir çevre yoluna bağlanmaktadır.

Yolun yapılması ile birlikte, 70 bin nüfuslu Selçuk Üniversitesi, İzmir-Afyon Karayolunun bağlantı noktası olması, Yazır ve Bosna Hersek mahallelerin nüfuslarının artması, Bölge Hastanesi, TOKİ Konutları, Gecekondu önleme bölgeleri, Sanayi Bölgeleri bu yoldan olumlu biçimde etkilenecektir.

Çevre yolunun yapılması ile birlikte devlet yolu çıkışlarının tamamı birbirine bağlanmış olacaktır. Ayrıca, proje ile birlikte Konya’nın merkez trafik yükü azalacak, ağır vasıtaların şehir merkezine girmesini önleyecektir.

Projede son olarak etüt ve projelendirme çalışmaları tamamlanmış ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Yeni çevre yolu ulaşım bakımından şehir geçişinde güvenli ve hızlı trafik akışını sağlamak için de gereklidir.

 

Demiryolu Ulaşımı

Konya Garının hızlı tren garı olarak yolcu ağırlıklı hizmet verecek olması nedeniyle, Konya’daki yük potansiyeline de hitap edebilmesi bakımından Kaşınhanı istasyonunda yükleme boşaltma alanlarının genişletilmesine karar verilmiş, projeleri hazırlanmış ve ihalesi yapılmıştır.

Konya – Karaman arası mevcut hattın çift hale getirilmesine ilişkin proje için sözleşme 27.01.2011’de yapılmış olup harita alımı ve Jeoteknik çalışmalar tamamlanmıştır. Kamulaştırma ve sanat yapısı projeleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Projenin 28.12.2011’de tamamlanması planlanmaktadır.

Konya – Karaman hattı arasına duvar örülmesi işinde ise 10.02.2011 tarihi itibariyle ihaleye çıkılmıştır. Konya-Karaman arasında II. Hat yapımı söz konusu olduğundan ihata projesinde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu proje değişikliğinin onaylanmasından sonra en kısa sürede yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Arıkören - Demiryurt istasyonları arası platformların iyileştirilmesi çalışması devam etmektedir. 

Devam Eden Yatırımlar

Sıra

Proje Adı

Başlama-Bitiş Tarihi

Proje Bedeli

Yıl Ödeneği

Dönem Sonuna kadar

Nakit Harcama (TL)

Fiziki Gerç. (%)

1

Konya-Karaman ist. Arası (102 km) çift hatlı hale getirilmesi amacıyla uygulama projelerinin hazırlanması

2010-2011

979.679

979.697

772.708

75

2

Arıkören-Demiryurt istasyonları arası platformların iyileştirilmesi

2010-2011

815.038

815.038

596.633

90

3

Konya-Karaman ist. Arası 20.000 m hızlı tren ihata duvarı yapılması

2010-2011

8.337.384

8.337.384

-

-

4

Ankara-Konya arası hızlı tren projesi

2010-2011

1.099.591

328.000.000

195.930.669

100

 

Toplam

 

 

 

 

 

Kaynak: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü

 

Yüksek Hızlı Tren Projesi

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren projesi 2011 yılında tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Konya–İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesinde ise birkaç aşama halinde çalışmalar devam etmektedir.  Eskişehir-İstanbul arası hattın yapımının 15.12.2013 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Eskişehir-İstanbul hattında fiziki gerçekleşme oranı ortalama %50’dir. Bu hattın tamamlanmasının ardından Konya-Eskişehir-İstanbul hattı ulaşıma açılacaktır.

konyaprojelerihizlitren.jpg

Ayrıca Konya-İstanbul Hızlı Tren Projesinin 2013 yılında tamamlanmasını sağlamak üzere çalışmalara hız verilmelidir. Ankara–Konya hızlı demiryolu hattı, halen yapımı devam etmekte olan Ankara-İstanbul hızlı tren hattı ile Polatlı’dan sonra irtibatlı olduğundan, söz konusu projenin bir an önce tamamlanması Konya–İstanbul arasında da kesintisiz hızlı tren seferlerine başlanılması için büyük öneme sahiptir.

Konya-Antalya Hızlı tren çalışmaları başlatılmalıdır: Ankara – Konya hızlı tren hattı Konya-Manavgat-Antalya hattı ile desteklendiği takdirde daha fizible olacaktır.

 

Mevcut Demiryolu Hatlarının İyileştirilmesi

Konya ile Karaman arasındaki demiryolu trafiğini hızlandıracak olan Konya-Karaman II. Hat Demiryolu Projesi’nin yapımına 2014 yılında başlanacaktır. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlayan proje, 2017 yılında tamamlanacaktır.

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan proje ile mevcut Konya Karaman demiryolu hattına paralel bir hat daha eklenecektir. Tamamlanacak proje ile mevcut Konya-Karaman demiryolu hattında 19 olan sefer sayısı 34'e yükseltilecektir. Buna göre, 15 olan yük sefer sayısı da proje sonunda 20'ye çıkmış olacaktır.

konyaprojelerihizlitren2.jpg

Konya-Mersin çift hatlı yük taşımacılığı çalışmaları başlatılmalıdır:  Konya Mersin arasında Mersin Limanı ve serbest bölgeye hızlı bir şekilde lojistik sağlanması için özellikle konteynır taşımacılığına müsait çift hatlı bir alt yapının iki il arasında oluşturulması gerekmektedir.

Konya-Mersin arasında Yenice istasyonundan aktarmalı olarak yapılan yolcu ve yük taşımacılığı, Ulukışla-Yenice arasında mevcut hat kapasitesinin dolu olması sebebiyle gecikmeli olarak yapılabilmekte, söz konusu hattın, Toros dağlarını geçilen yerde olması yaşanan sıkıntıları artırmaktadır. Bu soruna köklü bir çözüm getirmek için Toprakkale-Adana-Mersin ve Yenice-Ulukışla-Boğazköprü hattını sinyalli hale getirecek çalışmalar bitirilmelidir. Sinyalizasyon kapsamında söz konusu kesimin telekomünikasyon sistemi de yenilenmelidir.

 

Lojistik Merkezi ve Yük Taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığına getirilen 500 ton limit uygulaması özel izinlerle 250 tona düşürülebilmektedir. Ama bu mal tahdidi dahi fazla olmaktadır. Bu durum firmaların yüksek maliyetli olsa da hızı ve kolaylığı nedeniyle demiryolu yerine karayolunu seçmesine neden olmaktadır. Parça yüklerin biriktirilerek uygun hatlarda toplu taşınması uygulaması ise yüklerin bekletilmesine sebebiyet vermektedir.

Günümüzün rekabet koşullarında hiçbir firma uzun ve belirsiz bir teslimat süresini kabul etmeyeceği için hızlı ve pratik olan karayolu taşımacılığına yönelmektedir. Bu durum demiryolu yük taşımacılığındaki talep azalmasındaki kısır döngüyü izah etmektedir. Konya sanayisi yükünü tüm hatlara ve özelde Mersin Limanına bekletilmeden ve limitlere boğulmadan ulaştırmak istemektedir. Bilinmesi gereken bir başka husus ise uluslararası taşımacılıkta demiryollarında herhangi bir tahdit uygulaması bulunmazken bu tahditlerin yurt içi taşımacılıkta uygulandığıdır. En basit ifade ile bir vagon yük bile olsa onun hemen Mersin’e taşınması gerekmektedir.

konyaprojelerihizlitren3.jpg

Bu kapsamda, Konya Garının daha çok hızlı trene hizmet etmesi amacıyla Kaşınhanı yükleme ve boşaltma merkezinin alanının genişletilmesine karar verilmiş ve projeleri hazırlanmış ve ihalesine çıkılmıştır.

Horozluhan Bölgesinde mevcut işleyen yükleme boşaltma istasyonu, hazırlanan yeni proje ile Konya Lojistik Merkezi olacaktır. Proje kapsamında, mevcut alanın genişletilerek 1 milyon metrekareye çıkarılması amaçlanmaktadır. Proje TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında Türkiye’de kapasite bakımından hem demiryolu bağlantısı hem de karayolu bağlantısı olan en büyük proje olacaktır.

 

Konya’da TCDD Bölge Müdürlüğü’nün Kurulması

Bilindiği üzere Konya iki Bölge Müdürlüğü arasında yer almaktadır. Konya il sınırları içerisinden geçen demir yollarının bir bölümü Adana Bölge Müdürlüğüne bir bölümü ise Afyon Bölge Müdürlüğü’ne bağlıdır. Bu durum Bölge Müdürlükleri ile görüşülmesi ve çözülmesi gereken konularda gerek Konya sivil toplum kuruluşlarının, gerekse Konya firmalarının bir sinerji sağlayarak çalışılmasının önüne geçmektedir.

Konya’da kurulacak bir bölge müdürlüğü ile hızlı tren, lojistik merkezi, Konya-Mersin arasına yeni bir hattın döşenmesi gibi Konya ihracatı için hayati önemde olan konularda sorunların birincil elden çözülmesi için büyük önem taşımaktadır.

 

Modern Tren Garının Yapımı

Haliz hazırda mevcut tren garı, yük ve yolcu taşımacılığında yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda, Konya’ya yeni ve modern bir tren garının yapılması gerekmektedir.

 

Havayolu Ulaşımı

Yatırım ve istihdamın üst sınırlara tırmandığı Konya’da, üretilen malların iç ve dış pazarlara ulaşması ulaşım alt yapısının gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle yurtiçi ve yurtdışı hava ulaşımının sağlanarak sivil havaalanının kurulması çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

konyaprojelerihavaalani.jpg

Konya Havaalanında 2010 yılında başlayıp 2011 yılında biten iki proje bulunmaktadır. Bunlardan ilki, genel maksatlı garaj yapımı olup 16 Eylül 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Yaklaşık 2.4 milyon TL’lik yatırımın tamamı bitirilmiştir.

Apron Yapımı işi ise 07.11.2011 tarihinde bitilmiştir. Projenin yaklaşık maliyeti 3,1 milyon TL iken projenin tamamı bitirilmiştir. Apronların geçici kabulü beklenmektedir.

Mevcut Terminal binasına ek olarak yapılan terminal inşaatı işi ise ihale aşamasında olup 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

 

Konya Askeri Havaalanının Sivil Havaalanına Dönüştürülmesi

Konya ve etki alanı düşünüldüğünde en büyük ihtiyaçlarından birisi Sivil Havaalanı Projesidir. Konya’daki mevcut havaalanı ve hava ulaşımı yetersizdir ve hava ulaşımı konusunda sıkıntılara sebep olmaktadır. Havaalanı ihtiyaca cevap verecek duruma getirilse bile Askeri eğitim ve diğer uçuşlar nedeniyle zaman zaman sekteye uğramaktadır. Ayrıca güvenlik mahsurları taşıyan Askeri üs, askeri uçuşlar ile sivil uçuşlar çakışabilmekte ve bu nedenle uçuş iptallerine sebep olmaktadır.

Konya’nın sivil havaalanı olmaması turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara büyük kayıplar yaşatmaktadır. Modern çağda ulaşımın daha çok hava yoluyla sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda Mevlana Müzesi, İnce Minare ve Çatalhöyük gibi önemli değerlere sahip Konya`ya gelen turist sayısının az olmasında da sivil hava alanı bulunmayışının etkisi bulunmaktadır. Kente sivil hava alanı kurulması durumunda Konya`ya gelen turist sayısı da 2-3 katına çıkacaktır.

Bu çerçevede bizim önerimiz mevcut askeri havaalanının Karapınar çevresine nakledilerek, merkezdeki havaalanını sivil havaalanına dönüştürmektir.

Diğer bir alternatif de Konya ile bir bütünlük arz eden Aksaray ve Karaman illerine de hitap edecek bir sivil havaalanı yapılmasıdır. Aynı zamanda bu sivil havaalanı uluslararası uçuşların yanında her türlü tarım, kargo taşımacılığı, dolmuş uçak uçuşlarına açık sivil havaalanı olmalıdır. 

 

Mevcut Havaalanının 24 Saat Hizmet Vermesi

Mevcut havaalanının 24 saat hizmet verir hale gelmesi iş adamlarımızın ticari ziyaretlerini gerçekleştirmelerini kolaylaştıracaktır.

Ek Seferlerin Konulması

Bugün Konya’dan sadece İstanbul’a seferleri bulunmaktadır. Konyalı işadamları bazı Büyükşehirlere de iç hat seferleri düzenlenmesini istemektedir. Bu çerçevede İzmir ve Gaziantep’e de seferler konulmalıdır.

Ayrıca Konya’nın ihracat potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, Konya’dan yurtdışına uçak seferlerinin başlatılması büyük önem taşımaktadır.

 

Şehir İçi Raylı Sistem

Yeni Güzergâh

Şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstlenen mevcut tramvay hattı, Alâeddin-Üniversite Kampusu arasında faaliyet göstermektedir. Mevcut hat, güzergâh üzerindeki birçok ulaşım rotalarını değiştirmiş ve şehir ulaşımını önemli ölçüde rahatlatmıştır.

Ancak Konya’nın genişlemesi ve nüfusunun artması yeni tramvay güzergâhlarını da zorunlu hale getirmektedir. Bu kapsamda, Alâeddin’de son bulan şehir içi tramvay hattı, Mevlana üzerinden Adalet Sarayına, Adalet Sarayından Küçük sanayi sitelerine ve nihayetinde Organize Sanayi Bölgesi üzerinden Selçuk Üniversitesi kampüsüne bağlayacak yeni bir hattın açılması, bu duraklar arasında mevcut olan trafiği rahatlatacaktır.

 

Mevcut Hattın ve Tramvayların Yenilenmesi

Konya ulaşımında önemli bir yere sahip olan şehir içi tramvay hattının gelişen Konya ekonomisine yakışır bir hal alması gerekmektedir. Bu amaçla, eski tramvay hattının yenilenerek mevcut tramvayların daha modern tramvaylarla değiştirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim