Konya-6 °C
221 52 52

TÜZEL KİŞİ ACENTE BAŞVURU DİLEKÇESİ

Yazı Boyutu :

                                                                                                                                   21.04.20...

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

 

                                                                            

 

Sigorta Acenteliği faaliyetimiz kapsamında Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği Levhaya kayıt işlemlerimiz ile ilgili ön başvurumuzun ekli

evraklarımız doğrultusunda incelenmesi ve asgari fiziki şart denetiminin  yapılarak onaylanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                  KAŞE – İMZA

 

 

ÖN BAŞVURU NO :

 

İŞ TEL :

 

GSM :

 

E MAİL :

 

WEB ADRESİ:

 

STATİK IP NO:

 

İŞYERİ ADRESİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

EK:

1. Ticaret Sicil Gazetesi

2. Ticaret sicili tasdiknamesi

3. Şirket ana sözleşmesi

4. Vergi levhası sureti

5. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

6. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

7. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (Tanzim edilmişse)

8. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

9. İmza sirküleri fotokopisi

10. İnternet-telefon servis sağlayıcılarından alınan antetli kağıtlı acente ünvan, adres, telefon numarası ve Statik IP numarasını içerir yazı veya yazılar

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİ ORTAKLIK YAPISI BİLGİ FORMU

 

 

 

 

ADI SOYADI / UNVANI

TC/VERGİ NO

İKAMETGAH / TESCİL ADRESİ

İRTİBAT NO

ORT. ORANI (%)

SERMAYE

AÇIKLAMA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. Resmi Kuruma verilmek üzere alınan Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

3. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

4. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve ıslak imzalı

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. İflas / konkordato belgesi (asıl)

2. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

3. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve Islak İmzalı

4. Tüzel Kişi ortaklarına ait Resmi Kuruma verilmek üzere alınan Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

 

 

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ BİLGİ FORMU

 

 

 

ADI SOYADI

TC NO

İKAMETGAH

İRTİBAT NO

ORT. ORANI (%)

AÇIKLAMA

(*Mesleki deneyimin ibrazında,  herhangi bir şirket de  (Ltd /Aş) müdürlüğü var ise ticaret sicil gazetesi ile belgelemesi gerekmektedir.

*Şayet 14.04.2008 tarihinden önce sigortacılık faaliyetinde bulunmuş ise aşağıda yer alan kriterleri hazine müsteşarlığınca belirlenen somut belgelerin ibrazı gerekmektedir.)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) (asıl)

3. Resmi Kuruma verilmek üzere alınan Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. En son mezun olunan okul diploma sureti

5. İki adet vesikalık fotoğraf

6. Mesleki Deneyimi tespit için SGK'dan alınan, SGK dökümü ve  Kurum sicil numaralarının hangi acenteye ait olduğunu gösterir ıslak imza ve kaşeli  yazı; Halen veya geçmişte Müdür ve  ortak olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

7.Şayet ortak değilse Malimüşarlikten alınmış SGK işe giriş bildirgesi

8. Taahhütname (ek-1) asıl ve ıslak imzalı

9. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

10. Yabacı dil belgesi (Yabancı dil biliniyorsa)

 

NOT: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün birinci fıkranın (d),(e)ve (f)bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim