TÜZEL KİŞİ ACENTE BAŞVURU DİLEKÇESİ

Yazı Boyutu :

                                                                                                                                   21.04.2012

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

 

                                                                            

 

Sigorta Acenteliği faaliyetimiz kapsamında Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği Levhaya kayıt işlemlerimiz ile ilgili ön başvurumuzun ekli

evraklarımız doğrultusunda incelenmesi ve asgari fiziki şart denetiminin  yapılarak onaylanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                  KAŞE – İMZA

 

 

ÖN BAŞVURU NO :

 

İŞ TEL :

 

GSM :

 

E MAİL :

 

WEB ADRESİ:

 

STATİK IP NO:

 

İŞYERİ ADRESİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

     

EK:

1. Ticaret Sicil Gazetesi

2. Ticaret sicili tasdiknamesi

3. Şirket ana sözleşmesi

4. Vergi levhası sureti

5. İflas konkordato belgesi (asıl)

6. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

7. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

8. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (Tanzim edilmişse)

9. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

10. İmza sirküleri fotokopisi

11. Son 2 ay a ait güncel adresli adsl-telefon, elektrik ve su faturası veya ön başvuru evrakları

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİ ORTAKLIK YAPISI BİLGİ FORMU

 

 

 

 

ADI SOYADI / UNVANI

TC/VERGİ NO

İKAMETGAH / TESCİL ADRESİ

İRTİBAT NO

ORT. ORANI (%)

SERMAYE

AÇIKLAMA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

3. İflas / konkordato beyanı (asıl)

4. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

5. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve ıslak imzalı

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. İflas / konkordato belgesi (asıl)

2. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

3. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve Islak İmzalı

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ BİLGİ FORMU

 

 

 

ADI SOYADI

TC NO

İKAMETGAH

İRTİBAT NO

ORT. ORANI (%)

AÇIKLAMA

(*Mesleki deneyimin ibrazında,  herhangi bir şirket de  (Ltd /Aş) müdürlüğü var ise ticaret sicil gazetesi ile belgelemesi gerekmektedir.

*Şayet 14.04.2008 tarihinden önce sigortacılık faaliyetinde bulunmuş ise aşağıda yer alan kriterleri hazine müsteşarlığınca belirlenen somut belgelerin ibrazı gerekmektedir.)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) (asıl)

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. İflas / konkordato beyanı (asıl)

5. En son mezun olunan okul diploma sureti

6. İki adet vesikalık fotoğraf

7. Sgk kaydı (şu an ve daha önce hangi firmalarda çalıştığını gösterir yazı aslı)

8. Taahhütname (ek-1) asıl ve ıslak imzalı

9. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

10. Yabacı dil belgesi (Yabancı dil biliniyorsa)

 

NOT: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün birinci fıkranın (d),(e)ve (f)bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Ancak; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar kriterleri hazine müsteşarlığınca belirlenen aşağıda ayrıntılar yer alan somut belgelerin ibrazı ile  ispat edeceklerdir .İş bu belgelerle odamıza muracat eden şahıslardan mesleki deneyim ve eğitim şartı aranmamaktadır.

14.04.2008 tarihinden önce düzenlenmiş somut belgeler

Acenteler için:

1- Sigorta şirketi veya bağlı olduğu acentesi ile düzenlenen acentelik sözleşmesi,

2- Aracılık etmiş olduğu poliçeye ilişkin, serbest mali müşavirce tasdikli;

a-sigorta şirketi veya bağlı çalıştığı acente tarafından tanzim edilen noter tasdikli komisyon gider belgesi veya

b- acentece düzenlenen, Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaa tarafından basımı yapılan komisyon faturası.

Yukarıda açıklanan somut belgeler, ilgili sigorta şirketinin bizzat Genel Müdürünün yazılı onayı ile birlikte geçerli olacaktır.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim