Konya20 °C
221 52 52

ŞAHIS FİRMASININ ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ (TÜR DEĞİŞİKLİĞİ)

Yazı Boyutu :

Şahıs İşletmesinden Sermaye Şirketine Tür Değişikliğinde İstenen Evraklar

 

 1. Tescil Talebiyle ilgili Dilekçe (Ticaret Sicili için ayrı Oda Sicil için ayrı)

 2. Yeni türe ait şirket kuruluş evrakları (3’er Adet) (Bkz A.Ş. veya Ltd. Şti. kuruluş tescilinde gerekli evraklar)

 3. Tür değişikliğine karar verildiğine, tür değiştirme planının kabulüne ve tür değiştirme raporu hazırlamaktan muaf olduğuna dair şahsın beyanı (4 Adet)
  Not: Tür değiştirme raporu hazırlamaktan muaf olabilmek için şahsın KOBİ statüsünde olması gerekir bu şekilde bir durum yoksa tür değiştirme raporu hazırlanması gerekir. KOBİ STATÜSÜNDE OLAN İŞLEMLER İÇİN KOBİ RAPORU DÜZENLENMESİ GEREKİR.

 4. Tür değişikliği yapan işletmenin özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirten Şahsın beyanı. (Madde 3 teki beyana ilave edilebilir.)

 5. Tür değiştiren işletmenin, tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 3 adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

 6. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 adet (Bu evrak sadece Oda Sicil Müdürlüğüne verilecektir.)

 7. Şahıs tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço. (3 Adet)

  (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.)

 8. Tür değiştirme planı (md. 185) (2 Adet)

  Tür değiştirme planının;

 • İşletmenin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

 • Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,

 • Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

içermesi gerekir.                      

 

ÖRNEK

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

 

Şirketin tür değiştirmeden önceki unvanı                                                :

Şirketin tür değişikliğinden sonraki unvanı                                             :

Şirketin merkezi                                                                                         :

Şirketin yeni türü                                                                                        :

Yeni şirketin esas sözleşmesi

(MERSİS sistemindeki onaylanmış anasözleşme bu kısma eklenecek, Bilgi amaçlıdır düzenleme esnasında bu ibareyi silin lütfen)

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi:

 

İşbu “tür değiştirme planı” …. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim