Konya8 °C
221 52 52

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ( LİMİTED ŞİRKETİN ŞAHIS FİRMASINA DÖNÜŞMESİ)

Yazı Boyutu :

TİCARET ŞİRKETİNİN TİCARİ İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ

  1. Tescil Talebiyle ilgili dilekçe. (Ticaret Sicili için ayrı Oda Sicil için ayrı)
  2. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı. (2 Adet)
  3. Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.
  4. Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.
  5. Yeni türün tesciline ilişkin gerekli belgeler. (Bkz. Şahıs Kuruluşunda istenen evraklar)
  6. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına, şirket özvarlığının tespitine ilişkin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirten ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)
  7. Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan.
  8. Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.
  9. İnceleme hakkını (Tür değiştirme planını, Tür değiştirme raporunu ve Son 3 yılın finansal tablolarını varsa ara blançoyu genel kuruldan 30 gün önce) tüm ortakların kullanımına sunulduğuna dair ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)
  10. Tür değiştirme raporu. (Tüm ortakların onaylamasi halinde küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ) tür değiştirme raporu düzenlenmesinden vazgeçebilirler.  Tür değiştirme raporu düzenlemekten vazgeçen şirketler için vazgeçtiklerine dair ortaklar beyanı (4 Adet)
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim