Konya-21 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

TMFB Alınması ve TMGD Bulundurulması Hk.

TMFB Alınması ve TMGD Bulundurulması Hk.06 Şubat 2018 Salı 13:35

Tehlikeli Madde Faliyet Belgesi (TMFB) alınması ve Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığından (TMGD) hizmet alması gerekmektedir.

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı II. Bölge Müdrülüğünün Odamıza göndermiş olduğu yazıda;

Bilindiği üzere, 655 sayılı sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenerek ikinci kez 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 'Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik' gereğince; ilgi (a) da kayıtlı bulunan Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası; "Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almaları zorunludur. Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir." hükmü ve ilgi (b) de kayıtlı olan Yönergenin 5. maddesi; "tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile ADR ‘sınıf 1 (patlayıcı maddeler ve nesneler), sınıf 6 (zehirli maddeler) ve sınıf 7 (radyoaktif malzemeler) kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır" denilmekte, aynı Yönergenin 9. maddesinin a) bendi "Yönetmeliğin 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli önlemleri almakla, b) bendi "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla yükümlüdürler."

Bölge Müdürlüğü görevlilerince yerinde yapılacak olan denetimlerde kullanılmak üzere, ilimizde ADR kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin ilgili mevzuatlar dahilinde Tehlikeli Madde Faliyet Belgesi (TMFB) alındırılması ve Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığından (TMGD) hizmet alması gerekmektedir. Bölge Müdürlüğü tarafından bu konuda denetimler yapılacağı belirtilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI


EK: Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dilekçe

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim