Konya-5 °C
221 52 52

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

Yazı Boyutu :

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak isteyen firmalar her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin hazırlamış olduğu “Bölge İşletme Yönergesi” hükümlerine göre başvuru yapar ve faaliyette bulunurlar. Bölge içinde faaliyete geçen firma, çalıştırdığı Ar-Ge personelini yönetici şirketin onayından sonra muafiyetten yararlanmak üzere Maliye Bakanlığı’na bildirmek zorundadır.

AMACI

 Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

 • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
 • Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 • Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 • Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

 

HEDEFLERİ

 Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,

 • Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
 • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
 • Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,
 • Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
 • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
 • Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
 • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
 • Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak,
 • Yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bölgeler oluşturulması,
 • Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmektir.

 

Ayrıca

 • Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.
 • Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 

https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/tgbDetay.aspx sayfasından güncel bilgilere erişim sağlanabilir.

 

TGB ile ilgili diğer dokümanlara ise aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

TGB Kuruluş Başvurusu Nasıl Yapılır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında

Yatırım Programında Yer Alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Kanun ile Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esasları

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim