Konya9 °C
221 52 52

TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

Yazı Boyutu :

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı Proje Destekleri

Genel Bilgi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi vermektedir.

5488 sayılı Tarım Kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Bakanlık Ar-Ge proje desteklerine 2007 yılından itibaren başlanmış olup, Proje başvurusu, projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak Sekretarya görevi TAGEM tarafından yürütülmektedir.

Her yıl Bakanlık ve TAGEM web sayfasında ilana çıkılmaktadır. Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar belirtilen süre içerisinde proje tekliflerini sunmaktadır. Tebliğ kapsamında oluşturulan Sekretarya, Bilim Komitesi ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen projeler karşılıklı sözleşmenin imzalanmasıyla yürürlüğe girmektedir.

Projelerin hazırlama sürecinde; aşağıda mevzuat bölümünde yer alan Ar-Ge Tebliği, Uygulama/Harcama Usul ve Esasları, Öncelikli Ar-Ge Konuları, Ar-Ge Proje Sözleşme Metni, Devam Eden ve Sonuçlanan Projeler ile diğer başlıkların gözden geçirilerek dikkate alınması gerekmektedir.

Proje tekliflerinin o yıl için ilan edilen “Öncelikli Ar-Ge Konuları” kapsamında olması gerekmektedir. Aksi durumda proje teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Program kapsamında desteklenen projelere ilişkin gelişme raporları proje yürütücüsü tarafından hazırlanmakta ve yürütücü kurum/kuruluşun üst yazısı ekinde 5 Mayıs ile 25 Ekim tarihlerinde Genel Müdürlükte olacak şekilde yılda iki defa gönderilmektedir.

Bakanlık Ar-Ge Destek programı projelerinde proje harcamalarına ilişkin fatura ve eş değer belgeler gelişme raporu dönemlerinde rapor ekinde ibraz edildikten sonra yaklaşık iki ay sonra destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Destekleme ödemesinin yapılması öncesinde ise yürütücü kurum/kuruluşların (hesabın açıldığı birimin) vergi dairelerinden alınacak “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge”nin ibraz edilmesi istenmektedir. Destekleme ödemesi vadesi geçmiş borcu bulunmadığının tespitinden sonra yürütücü kurum/kuruluşların proje için TC. Ziraat Bankasında açmış oldukları hesaba aktarılmaktadır

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı hakkında güncel projeleri ve desteklerle ilgili diğer belgelere http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi adresinden ulaşılabilir.

 

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim