Konya12 °C
221 52 52

TAPDK RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
SATIŞ BELGESİ

 

TAPDK RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

A) GERÇEK KİŞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Belge başvurusunda bulunan kişi başvurusunu şahsen yada noter onaylı vekaletnameyi haiz vekili tarafından yapıyor olmalı.(Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)
 2. Aslı ibraz edilmesi şartıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı. ( 6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydının olmadığı tespit edilmeli.)
 4. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 5. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına T.C. Noya ödendiğine dair dekont aslı.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi (Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları; Bakkal, Market, Hipermarket, Süpermarket, Büfe, Kuruyemişçi, Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri, Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı olmalıdır.)

 

B) TÜZEL KİŞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. İmza Sirküsü Fotokopisi - Başvuruda bulunan kişinin adı imza sirküsünde yer almıyor ise Şirket yönetimi tarafından yetki verilen noter onaylı vekaletname. (Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)
 2. Tüzel kişilik yetkilileri ile vekalet sahibi kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
 3. Şirket Yetkilileri İle Vekalet Sahibinin Adli Sicil Kayıt Belgelerinin Asılları. (6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydı olmamalı.)NOT : Limited Şirketlerde imza sirküsünde adı geçen yetkililer ile vekalet sahibinin adli sicil kayıtlarının asılları. Anonim Şirketlerde ise tüm yönetim kurulunun ve vekalet sahibinin adli sicil belgelerinin asıl suretleri.
 4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İle Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi.
 5. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına Vergi Noya ödendiğine dair dekont aslı.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi. (Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları; Bakkal, Market, Hipermarket, Süpermarket, Büfe, Kuruyemişçi, Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri, Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı olmalıdır.)

 

C) KAMU KURUMLARI YA DA ASKERİ BİRLİKLER İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kamu kurumu yada askeri birlikleri temsil eden kişinin, temsil yetkisini haiz olunduğuna dair Resmi Yazı
 2. Temsil yetkisine haiz kişinin Kimlik fotokopisi
 3. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına ödendiğine dair dekont aslı.

 

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI İÇİN:

Gerçek veya Tüzel Kişiler için istenen belgelerle, Belediye veya Mülki Amirden alınan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Ruhsatta “İçkili Lokanta, Bar, Gece Kulübü, Disco, Gazino ,Clup, Pavyon” yazmalıdır.) veya Turizm İşletme Belgesi aslı ve fotokopisi

 

TÜTÜN MAMÜLÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN SATIŞ BELGESİ İÇİN:

Gerçek veya Tüzel Kişiler için istenen belgelerle birlikte, (İşyeri açma ruhsatı ibrazı zorunlu değildir.)

 1. Üretici ve İthalatçı firmalar ile bu firmaların dağıtım yetkisi verdiği firmalardan alınan Yetki Belgesi aslı
 2. Yetki Belgesini düzenlemeye haiz firmanın imza sirküsü fotokopisi
NOT : YENİ BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN http://www.tapdk.gov.tr ADRESİNDEN ‘‘SATIŞ BELGESİ SİSTEMİ/SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU/YENİ BAŞVURU FORMU’’ LİNKLERİNDEN 2 ADET BAŞVURU ÇIKTISI ALINMAK SURETİYLE İLGİLİ ODAYA MÜRACAAT EDİLECEKTİR.
YENİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ http://212.174.130.210/newtapdk/

 

2012 YILI YENİ KAYIT VE SÜRE UZATIM İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLER

1- Toptan Satıcılar

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde1.795,00 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için2.715,00 TL
İlçe merkezlerinde710,00 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için1.080,00 TL

 

2- Perakende Satıcılar

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

175,00 TL

İlçe merkezlerinde104,00 TL
Diğer mahallerde ( Belde, Köy )33,00 TL

 

3- Açık İçki Satıcıları

 

İl merkezlerinde ( Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde )710,00 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde ( Belde, Köy )259,00 TLKURUM HESABINA FAZLADAN YATIRILAN BEDELLERİN İADESİ İÇİN

 1. İade dilekçesi, belge sahibi gerçek kişi veya (belge sahibi tüzel kişilik ise) tüzel kişiliğin imza yetkilisince imza altına alınmalı, dilekçe ekinde tüzel kişiliği temsil yetkisine dair belgeye yer verilmelidir.
 2. İade talep gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
 3. Bedel iadeleri banka hesabına havale/EFT yoluyla yapılmakta olduğundan, iade talep edilen hesaba ilişkin IBAN numarasının ve hesap sahibine ilişkin ad ve soyad bilgilerinin belirtilmesi zorunludur.
 4. Dilekçede başvuru sahibinin adres ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.
 5. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla doğrudan Kurum merkezine gönderilmelidir.

 

2012 SÜRE UZATIM İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 2. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
 3. Tapdk Satış Belgesi Aslı
 4. Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 5. Ziraat Bankasına Tapdk Kurum Sicil Noya süre uzatım ücreti olarak yatırılan dekontun fotokopisi
 6. Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

2012 Süre uzatım dilekçesi için tıklayınız.

 

NOT: SÜRE UZATIM İŞLEMİ İÇİN 30.03.2012 TARİHİNE KADAR İLGİLİ ODAYA MÜRACAAT EDİLEREK, TAPDK RUHSATI YETKİLİ MEMURUN MÜHÜR/KAŞE/İMZA İLE ONAYINDAN SONRA SÜRE UZATIM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUR.


BELGE DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

1) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

- Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
- Tapdk Satış Belgesi Aslı
- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
- Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi

Adres değişikliği dilekçesi için tıklayınız.

 

2) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • Tapdk Satış Belgesi Aslı
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi

Unvan değişikliği dilekçesi için tıklayınız.

 

3) YETKİLİ/ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • İdare Organı Başkan ve Üyelerine ilişkin Değişiklik Bilgi Formu/Dilekçe
 • Şirket İmza Sirküsü fotokopisi
 • Şirket Yetkililerinin Adli Sicil Kayıtları Aslı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi

Şirket idare organları değişim dilekçesi için tıklayınız.

 

4) KAYIP İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi

 

5) VERGİ KAYDINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • Tapdk Satış Belgesi Aslı
 • Vergi Levhası
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi


Vergi dairesi ve nosu değişiklik dilekçesi için tıklayınız.

 

6) TOPTAN SATIŞ BELGESİNE EK YAPILABİLMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • Tapdk Ruhsatın aslı
 • Oda Faalliyet Belgesi Fotokopisi
 • Üretici/İthalatçı firmalardan veya bu firmaların dağıtım selayeti verdiği firmalardan nerelerde satış yapılacağına dair alınacak Yetki Belgesi aslı ve yetki belgesini imzalayan firmanın İmza Sirküsü fotokopisi

Toptan satış belgesine firma eklemek için dilekçe örneğine tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri
KONYA TİCARET ODASI
İç Ticaret Servisi
Telefon: 0 332 221 52 29
Fax: 0 332 221 52 35

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim