Konya-6 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Suriyeli Mültecilerin Yasal Olarak Çalıştırılması

Suriyeli Mültecilerin Yasal Olarak Çalıştırılması25 Mart 2014 Salı 11:03

Yabancıların ülkemizdeki çalışmalarını izne bağlamak ve bunlara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla çıkartılan 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun"

Sayın Üyemiz;    

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğün'den 19.03.2014 tarih ve 24063210-100-3842  sayılı yazısı aşağıda belirtilmiştir.

Konu : Suriyeli Mültecilerin Yasal Olarak Çalıştırılması

Yabancıların ülkemizdeki çalışmalarını izne bağlamak ve bunlara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla çıkartılan 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" da, bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenlere bazı yükümlülükler verilmiştir. Ayrıca, anılan kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen bağımlı ve bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenlere de bazı müeyyideler getirilmiştir.

Ancak, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Emniyet makamlarınca ikamet izni verilmiş bulunan Suriye uyruklu yabancılara ikamet izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca uygun bulunmuştur.

Bu itibarla. Emniyet makamlarından alınmış en az 6 ay süreli İkamet tezkeresi bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenlerimizin Çalışma ve Sosyal Güvenle Bakanlığı’mıı “ http://www.csgb.gov.tr/csgbportal/yabancilar.portal ” internet adresinde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapmaları halinde talepler Bakanlığımızca değerlendirmeye alınacaktır.

Aksi halde, çalışma İzini olmaksızın bağımlı ve bağımsız çalışan yabancılar ile çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere ve 4817 sayılı Kanunun 18. maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 2014 yılında işlenen fiiller nedeniyle uygulanacak idari para cezaları;

  • Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.612 TL,
  • Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan her yabancıya 759 TL:
  • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.043 TL,

olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezalan bir kat artırılarak uygulanacağı gibi kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masraftan ve gerektiğinde sağlık harcamalarını da karşılamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Bu itibarla; hem işverenlerimizin hem de zaten zor durumda olan Suriyeli vatandaşlarımızın daha da zor durumda kalmamaları için; Bakanlığımızın belirtilen internet sitesinden başvuru yapılarak gelecek sonuca göre istihdamı gerçekleştirmenin uygun olacağı kanaati hasıl olmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim