Konya-16 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Şükrü KIZILOT un Yeni TTK ile ilgili Yazıları

Şükrü KIZILOT un Yeni TTK ile ilgili Yazıları09 Ocak 2012 Pazartesi 12:00

Sayın Üyemiz;Prof. Dr. Şükrü KIZILOT'un Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bazı hükümlerine dikkat çektiği yazılar aşağıda sunulmuştur.

Sayın Üyemiz;
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT'un Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bazı hükümlerine dikkat çektiği yazılar aşağıda sunulmuştur.

28 Aralık 2011 Tarihli Yazısı

Kendi şirketinden borç alana hapis komedisi

ORTAĞI olduğu şirketten borç olarak para çekene, hapis cezasının uygulanabileceğine dair 14 Aralık 2011 tarihli yazımız, iş dünyasına bomba gibi düştü. O günden bu yana sorular yağmur gibi yağıyor. Çok kişi “Olmaz böyle şey, bir yanlışlık olmasın” diye sorduktan sonra “Bu yasa maddesi acilen değişsin, yoksa hapse girmeyen şirket yöneticisi kalmaz, mahvoluruz” diyor. Gerçekten, olay çok ciddi. O nedenle “hapis” konusunu, ilgili yasaları ve maddeleri de belirterek açıklamakta yarar var.

HAPİS CEZASININ DAYANAĞI
1- Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, şirketten borç para çekilmesinin yaptırımı “300 günden aşağı olmayan ADLİ PARA CEZASI” diye belirtiliyor (Md.358 ve 562/5-c).
2- Adli para cezası, hakimin takdirine göre günlük 20-100 TL arasında değişiyor (Türk Ceza Kanunu Md. 52/2). Buna göre, 300 gün adli para cezasının tutarı 6-30 bin TL arasında değişiyor.
3- Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “300 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası uygulanır” deniliyor. Buna göre, 500 gün hatta 730 gün bile ceza uygulanabilir. Nedenine gelince, alt sınır 300 gün olarak belirtilmiş! Ayrıca, yasada “bir takvim yılı içinde” veya “bir tespitte” şeklinde sınırlama olmadığı için yıl içindeki birkaç çekiş nedeniyle şirketinden borç para çekene toplamda yüz binlerce lira “adli para cezası” da kesilebilir.
4- Adli para cezası, tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmezse, HAPİS cezasına çevrilir. Para cezası günlük kaç TL üzerinden hesaplanmışsa, ödenmediğinde, aynı günlük tutar üzerinden hapis cezasına çevrilir (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa Md.106 ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı, 7.12.2010 Tarih ve E.2010/11-236, K.2010/254).
Buna göre örneğin 300 gün adli para ceza ödenmezse 300 gün hapis, 600 günlük para cezası ödenmezse, 600 gün hapis cezası uygulanır. Hapis cezası üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyet halinde, bu süre beş yılı geçemez (5275 sayılı Yasa Md. 106/7). Oysa doğrudan kısa süreli hapis cezası verilmesi durumunda, cezanın ertelenmesi mümkünken, adli para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemiyor (Md. 106/9).

BORÇ PARADA ALT SINIR DA YOK
Şirketten borç para çekilmesi olayı, en az 300 gün “adli para cezası” uygulanmasını gerektiriyor. Tamam ama “kaç TL çekilirse ceza uygulanacak?” bununla ilgili yasada belirtilen bir alt sınır yok. Daha açık bir anlatımla 50 TL çekene de 500 TL ya da 500 bin TL borç çekene de en az 300 gün adli para cezası, ödenmezse “hapis cezası” var. Bu çok yanlış bir düzenleme.
Fıkra gibi!..

YORUMA DA AÇIK
Şirkete borçlanma olayı, yoruma da açık bir olay.
Örneğin;
- Eş ve çocuğun kullandığı, şirkete kayıtlı cep telefonu ya da otomobilin giderleri,
- İş yemeği, ziyafet ya da çelenk veya çiçek gideri, gazeteye verilen vefat ilanı,
- Kanunen kabul edilmeyen giderler,
Şirketten çekilen para olarak kabul edilip, buna göre işlem yapılabilir.
Sonuç olarak belirtmek gerekirse, şirkete borçlanma ile ilgili Yeni Türk Ticaret Kanunu hükmü, “patlamaya hazır bir bomba” gibi...
Bu madde virgülüne kadar uygulanırsa, neredeyse hapse girmeyen şirket yöneticisi kalmaz ya da aklı başında hiç kimse, şirket yöneticiliğine talip olmaz. Bu madde acilen yeniden düzenlenmeli ve “adli para cezası” da “idari para cezası” olarak değiştirilmeli...

-----------------------------

19 Aralık 2011 Tarihli Yazısı

İnternet sitesi olmayan şirket yöneticisine hapis

YENİ Türk Ticaret Kanunu’na göre; her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak zorunda (YTTK Md. 1524). Siteyi açmak yetmiyor, bu sitede şirketle ilgili “çok özel ve sır niteliğinde” birçok bilginin de paylaşılması gerekiyor.
Bu zorunluluğa uymayanlara hem “hapis” cezası hem de “adli para cezası” var.

YAYIMLANACAK İÇERİKLER

Yasa’nın 1524. maddesine göre, internet sitesinde yayımlanacak içeriklerin bazıları şunlar: .
- Şirketle ilgili olup, pay sahibini, küçük yatırımcıyı, alacaklıyı ve şirkette menfaati olan kişiyi
ilgilendiren tüm bilgiler,;
- Şirketin yıl sonu ve ara dönem finansal tabloları ile birleşme, bölünme bilançoları, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar,

- Yönetim kurulunun yıllık raporu,
- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri,

- Denetleme raporları (denetçi, özel denetçi ve işlem denetçisi raporları),
- Genel kurula ait olanlar dahil, her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar ve yönetim kurulu açıklamaları,

- Tasfiyeye ilişkin ilanlar,
- Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

EN AZ ALTI AY
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde, daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren
“en az altı ay süreyle” internet sitesinde kalacak.
Aksi halde konulmamış sayılacak. Finansal tablolar için bu süre beş yıl olacak. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü, herkesin erişimine açık olacak.

HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI
Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmekle birlikte, internet sitesine ait hükümler içeren 1524. madde, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Yürürlük tarihinden yani 1 Temmuz 2013’ten itibaren üç ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya “bilgi toplumu” hizmetlerini uygulamayan
şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar, bilgiler usulüne uygun şekilde koyulmadığı durumlarda da 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak (Yeni TTK Md. 562/12).
Şu anda web adresine sahip şirket sayısı 130 bin civarında. Özellikle küçük ölçekli şirketlerin yüzde 90’ının web sitesi yok. Şu anda iki yıla yakın süre olduğu için şirketlerin web sitesi konusunda endişe edecekleri bir durum yok.

TİCARİ SIRLAR
İnternet sitesinde açıklanması istenen bilgilerin bir kısmı ticari sır niteliğinde. Bir kısmı da vergi mahremiyeti ile çelişiyor.
Bir şirketin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticilerine ödediği ücret ve her türlü ödemenin, herkes tarafından bilinmesi, bazı sakıncalar yaratabilir. Aynı şekilde şirketin finansal tabloları, özel amaçlarla çıkarılan bilançoları ve diğer finansal tabloları, bunların dip notlarının açıklanması, rakip
firmalara şirkete ait özel ve sır niteliğindeki bilgilerin verilmesi sonucunu da doğurur.
Bu bilgiler, halka açık şirketler için gerekli olabilir ama Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99’u aile şirketi olduğu için, herkes tarafından bilinmesi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan “internet sitesi” ile ilgili düzenleme gözden geçirilmeli.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim