TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVU SİSTEMİ

-HER BİR TALEP NUMARASI İÇİN BİR ADET RANDEVU OLUŞTURULABİLMEKTEDİR. OLUŞTURULAN RANDEVUDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU İSE İLK OLARAK RANDEVU İPTAL BÖLÜMÜNDEN RANDEVUNUZU İPTAL ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

-ANA SÖZLEŞME ONAYI

- T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, 12 Nisan 2013 tarihinde ve sonrasında düzenlenmiş mavi kart, 900 lü yabancı kimlik numarasının yer aldığı kimlik kartı dışında başka bir kimlik ile başvuru kabul edilmeyecektir.

- Başvuru için gerekli evrakları web sayfamızdan (http://www.kto.org.tr/tescil-islemleri-238k.htm) inceleyerek tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek randevu saatinden 5 dakika önce birimimizde hazır olunuz. Saatinde gelinmeyen randevulara kesinlikle işlem yapılmayacak olup yeniden randevu alınması gerekmektedir.

- Limited şirketlerin ve kooperatiflerin ana sözleşmeleri ile ticari işletmelerin kuruluş evrakları müdürlüğümüzde imzalanacaktır. Anonim şirketlerin ana sözleşme tasdik işlemleri noter huzurunda yapılabileceği gibi müdürlüğümüzde de yapılabilecektir.

- Ortaklar adına vekaleten işlem yapacaklar vekaletin aslını ibraz etmek zorundadır. Vekaletname içeriğinde “kuruluş “için olduğu açıkça belirtilmelidir ayrıca şahıs firma kuruluşlarında vekaleten işlem yapılmayacaktır.

- Kurucunun Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunludur. Yeminli tercümanın noter onaylı belgesi ibraz edilmelidir.

- Kurucunun sağır dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın görme engellilerin için 2 tanığın huzurda bulunması zorunludur.

- Kuruluştan sonraki tescil işlemlerine ilişkin hazırlanacak imza beyannamelerinde randevu sistemi uygulanmayacaktır.

- Anonim, limited şirketlerin ve kooperatiflerin sadece kuruluşta açılış defter tasdikleri Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Kanuni defterler Müdürlüğümüzce temin edilecektir.)

- ANA SÖZLEŞME VEKALETEN İMZALANIYOR İSE ANA SÖZLEŞMEDE ORTAKLAR DIŞINDAKİ İMZA YETKİLİLERİNİN İMZA TASDİK İŞLEMLERİ SIRASINDA MUTLAKA HUZURDA BULUNMASI GEREKİR.

- DİĞER TESCİL BAŞVURULARI

- Genel Kurullarda (kararlarda) vekaleten imza olması durumunda; Genel kurulun (kararın) unvan, tarih, saat ve adresin belirtildiği, münhasıran o toplantı için düzenlenmiş olan özel vekaletname bulunması gerekmekte olup, GENEL VEKALETNAME KABUL EDİLMEYECEKTİR.

- Genel Kurul kararlarında Unvan ve adres kısaltması yapılmamalıdır.

- Her işlem için ayrı ayrı randevu alınması gerekmektedir.

-BELGE BAŞVURULARI

-Belge talepleri için randevu almaksızın firma yetkilisinin imzalamış olduğu dilekçe ile hizmet biriminden sıra alarak başvuru yapabilirsiniz