Konya27 °C
221 52 52

ÖNERİLEN YATIRIM KONULARI

Yazı Boyutu :

Konya ili için uygun yatırım konuları önerilirken, Konya ilinin coğrafi konumu, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, doğal kaynak potansiyeli, tarımsal üretim potansiyeli, sanayi üretimi ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu, iç talep, dış talep ve ilin gelişme dinamikleri gibi faktörler dikkate alınmıştır.

1. Madencilik Sektörüne Yönelik Yatırımlar

Konya ili maden rezervleri açısından oldukça zengin bir ildir. İlde halen işletilen ve gerek il gerekse ülke ekonomisine katkı sağlayan pek çok maden söz konusudur. İlde madencilik sektöründe yatırım yapılabilecek yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Madencilik-İstihraç ve İşleme:Mermer istihracı ve işleme,
 • Madencilik-İstihraç ve İşleme:Linyit istihracı,
 • Madencilik-İstihraç ve İşleme:Kum-çakıl istihracı ve işlenmesi,
 • Madencilik-İstihraç ve İşleme:Bentonit istihracı,
 • Madencilik-İstihraç ve İşleme:Kil istihracı,
 • Madencilik-İstihraç ve İşleme:Kaolen istihracı.

Konya ilinin maden potansiyelini değerlendirmeye ve bu ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik olarak yukarıda verilen yatırım konuları öneri niteliğinde olup her bir konu için fizibilite etüdüne gerek vardır.

 

2. Enerji Sektörüne Yönelik Yatırımlar

Konya ilinin elektrik enerjisi ihtiyacı mevcut durumda hidrolik ve termik santrallarda yapılan üretimlerle karşılanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr ve güneş enerjisi Konya için potansiyel enerji kaynaklardır. Enerji alanında aşağıdaki yatırım konuları önerilmektedir:

 • Enerji-Enerji: Rüzgâr Enerjisi Santralı (RES). Konya için RES kurulabilecek potansiyel toplam kurulu güç 1,860 MW ve toplam alan 372 km2 olarak belirlenmiş olup, RES yatırımları için fizibilite etütlerine gerek vardır.
 • Enerji-Enerji: Güneş Enerjisi Santralı (GES). Türkiye’de güneş enerjisi yatırımları 2013 yılı sonuna kadar toplam 600 MW ile sınırlandırılmış olup, bunun 92 MW’lık bölümü Konya’ya tahsis edilmiştir. Konya’nın özellikle Karapınar Bölgesinde yapılabilecek GES yatırımları için fizibilite etütlerine gerek vardır.

 

3. Tarım Sektörüne Yönelik Yatırımlar

Konya ilinde ana tarımsal faaliyet kolu bitkisel üretimdir. İlde bitkisel üretim doğal koşullara ve arazinin topografik yapısına göre biçimlenmiş olup, yaygın olarak tahıl üretimi yapılmaktadır. Sulamaya açılan alanların artması ile birlikte endüstriyel bitkiler ve sebze- meyve üretiminde gelişmeler sağlanmıştır.

Tarımsal faaliyetler içinde hayvancılık özel bir ağırlığa sahiptir. Geniş bir alana yayılan il toprakları hayvancılık için uygun bir ortam oluşturmaktadır. İlde yağışların yetersizliğine bağlı olarak bitkisel üretim yapan çiftçiler ikinci bir faaliyet kolu olarak hayvancılığa yönelmişlerdir. Konya, hayvan varlığı bakımından Türkiye içinde önemli bir paya sahiptir. Konya’da tarımsal üretimin nitelik ve niceliksel yapısı dikkate alınarak, tarım sektöründe önerilen yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Tarım-Bitkisel Üretim: Serada bitkisel ürünler yetiştiriciliği,
 • Tarım-Bitkisel Üretim: Yem bitkileri yetiştiriciliği,
 • Tarım-Hayvancılık: Süt inekçiliği,
 • Tarım-Hayvancılık: Büyükbaş besiciliği,
 • Tarım-Hayvancılık: Küçükbaş besiciliği.

 

4. İmalat Sanayi Sektörüne Yönelik Yatırımlar

Konya, kuzey ve güney illeri ile doğu ve batı illeri arasında ulaşımı sağlayan önemli bir üretim ve ticaret merkezi olup, tarıma elverişli arazileri ile zengin tarımsal ve hayvansal üretimin yanında imalat sanayiinin de geliştiği bir ildir. İmalat sanayiinin gelişmesine paralel olarak ilde sınai ürün çeşitliliği artmış, iç ve dış ticarete konu olan ürün yelpazesi genişlemiştir. Konya’da ticarete konu olan mallar açısından, tarımsal ve hayvansal ürünler önemini devam ettirmekte olup, tarımsal makinalar, otomotiv yan sanayii, lastik-plastik ürünleri, tarıma dayalı işlenmiş ürünler, demir-çelik ürünleri, imalat makinaları, dokuma-giyim, tuz, alüminyum, mermer ilde ticaret konusu olan sanayi ürünlerindendir. İlde üretim ve ticaret, il merkezinde yoğunlaşmış olmakla birlikte, Akşehir, Ereğli, Seydişehir gibi büyük ilçelerde de üretimin ve ticaret gelişmiş durumdadır.

Konya’da imalat sanayinin gelişmesi, dış ticaretin de gelişmesini beraberinde getirmiştir. Konya imalat sanayi ihracatı üzerine yapılan sektörel yoğunlaşma analizine göre; ihracatın, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork, gıda ve içecek, ana metal, metalik olmayan diğer ürünler, metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) ile plastik ve kauçuk ürünleri alt sektörlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Konya ekonomisinde bu sektörler, üretim, tüketim, istihdam, yaratılan katma değer, geri ve ileri bağlantılı sektörlerde yaratılan etkiler vb. ekonomik değerler açısından büyük önem arz etmektedir.

Konya imalat sanayi ithalatı üzerine yapılan sektörel yoğunlaşma analizine göre de ithalatın,  kimyasal madde ve ürünleri, makine ve teçhizat, kağıt ve kağıt ürünleri, ana metal sanayi, elektrikli makine ve cihazlar, gıda ürünleri ve içecek ile kağıt ve kağıt ürünleri alt sektörlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Konya’da imalat sanayii ve imalat sanayi alt yapısının gelişmişlik düzeyleri ve özellikle dış ticaret analizleri ve gelişme dinamikleri dikkate alınarak imalat sanayii için önerilen yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı: Süt ve süt ürünleri,
 • Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı: Kırmızı et ve et ürünleri,
 • Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı: Beyaz et ve et ürünleri,
 • Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı:  Çikolata ve kakaolu ürünler, muhtelif şekerlemeler,
 • Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı:  Sebze-meyve kurutma, işleme ve paketleme tesisi,
 • Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı:  Sebze ve meyve suları,
 • Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi: Ayakkabı üretimi,
 • Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi: Bavul, el çantası vb. üretimi,
 • Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri imalatı: Oluklu mukavva, mukavva kutu üretimi,
 • Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri imalatı: Oluksuz kâğıt veya kartondan katlanabilir kutu, koli vb. üretimi,
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı: Muhtelif yapıştırıcılar, gaz beton, kimyasal dübel, poliüretan mastik,
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı: CMC-Karboksimetil selüloz,
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı: Sıvı deterjan, toz deterjan,
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı: Azotlu mineral veya kimyasal gübreler,
 • Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı: Plastik yağmurlama ve sulama ekipmanları,
 • Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı: PVC doğrama,
 • Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı: Plastikten damacana, şişe vb. diğer ambalaj ürünleri,
 • Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı: Plastiklerden kutu, kasa, sandık vb. eşyalar,
 • Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı: Rot balans makineleri ve test cihazları imalatı,
 • Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı: Diyalizör,
 • Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı: Plastik oksijen maskesi, plastik nazal oksijen kanülü, nebülizatör seti,
 • Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Panel radyatör,
 • Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Motorlu kara taşıtları, demiryolları ve zırhlı savunma araçları için demir veya çelikten dövme aksam ve parçalar,
 • Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Alüminyum iletken imalatı,
 • Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Alüminyum korkuluk sistemleri,
 • Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metalden prefabrik yapı elemanları,
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı: Güneş enerjisi sistemleri (kollektörleri),
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı: Muhtelif tarım alet ve makineleri,
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı: Su arıtma ve mineralize cihazı,
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı: Değirmen ve un makineleri,
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı: Çikolata ve şekerleme makineleri, kalıpları,
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı: Plastik, alüminyum, metal kalıp imalatı,
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı: Oto far ve sinyalizasyon elemanları,
 • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı: Fişli kablo, izolasyonlu elektrik kablosu,
 • Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı: Hazır beton,
 • Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı: Briket ve asmolen üretimi,
 • Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı: Bims blok ve beton parke,
 • Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı: Prefabrik yapı elemanları,
 • Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı: Isı yalıtımlı cam çift cam, temperli cam,
 • Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı: Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarlar,
 • Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı: Dorse, römork, damper, karoser sacı,
 • Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı: Ticari araç klimaları ve soğutucu sistemleri, makine soğutma sistemleri,
 • Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı: Jant, römork dönerleri, römork liftleri,
 • Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı: Diferansiyel, motor, şanzuman ve fren yedek parçaları,
 • Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı: Traktör parçaları ve aksesuarları.

 

5. Hizmetler Sektörüne Yönelik Yatırımlar

Konya’nın mevcut üretim yapısı, alt yapı olanakları, ticari faaliyetleri, lojistik sektöründe gelişmeler, turizm potansiyeli, eğitim sektöründe sağlanan önemli gelişmeler ve sağlık alanında gelişen illerden biri olması gibi faktörler dikkate alınarak hizmetler alanında önerilen yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Hizmetler-Ticaret-Depolama: Soğuk hava depoları,
 • Hizmetler-Ticaret-Depolama: Bakliyat paketleme, depolama,
 • Hizmetler-Ticaret-Depolama: Tohum depolama, sınıflama ve ambalajlama,
 • Hizmetler-Ticaret-Depolama: Tahıl ambarlama hizmetleri,
 • Hizmetler-Ticaret-Depolama: Ambalajlama ve etiketleme hizmetleri,
 • Hizmetler-Ticaret-Depolama: Yumurta tasnif ve paketleme,
 • Hizmetler-Turizm: Öğrenci yurtları,
 • Hizmetler-Turizm: Beş yıldızlı otel,
 • Hizmetler-Turizm: Dört yıldızlı otel,
 • Hizmetler-Sağlık: Cerrahi hastane hizmetleri,
 • Hizmetler-Diğerleri: Tıbbi atık sterilizasyonu,
 • Hizmetler-Diğerleri: Plastik geri kazanımı.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim