OLAĞANGENEL KURUL TESCİLİNE GEREKEN EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

NOT: GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNİN VE İLGİLİ EVRAKLARIN HAZIRLANIŞ ŞEKİLLERİNİN

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.

HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI YARARINIZA OLACAKTIR.

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet.
 2. Genel kurulda yönetim kurulu seçilmiş ise yönetim kurulu görev dağılım ve yetki kararı noterden tasdikli 3 adet
 3. İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet (Şirketin ünvanı ve Şahısların Ünvanı yazılı olacak)
 4. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 2 adet
 5. Divan Heyeti tarafından ve yönetim kurulu tarafından imzalanmış Hazirun Cetveli aslı 1 adet
 6. Katılmışsa hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı. 1’er adet
 7. Yeni giren yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden Temin edilecek)
 8. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iş, ev adresleri ve bütün ortakların T.C. numaraları, Kooperatiflerde; Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin iş, ev adresleri ve T.C. Numaralarının yazıldığı ilgili yazı (1 adet.)
 9. AL4 genel bilgi formu 1 adet
 10. Gündem gazetesi 1 adet (Resmi veya yerel bir gazetede yayınlandıysa)
 11. Yönetim kurulu tarafından alınmış gündem kararı noter onaylı 1 adet
 12. Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten beyan. 1 adet Noter onaylı. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

 

İç Yönergenin Hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

1- İç Yönerge

2- Diğere genel kurul evrakları

 

NOT:

MEVCUT ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI SAYIDAN FARKLI BİR SAYIDA SEÇİLECEKSE VEYA YÖNETİM KURULUNA DIŞARIDAN HERHANGİ BİR ÜYE GİRECEKSE ESAS SÖZLEŞMENİN İLGİLİ MADDELERİNDE TADİL YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Örn.:

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek ( 3 ) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbaresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 1, en çok ....... üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir." şeklinde tadil edilir

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim