İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

MTA - JEOTERMAL ALAN İHALESİ

MTA - JEOTERMAL ALAN İHALESİ02 Nisan 2015 Perşembe 11:03

Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif alma ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir

 

RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

     MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 4 (dört) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

 

1-İdarenin

            a) Adresi                                               : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139

                                                                         06800  Çankaya / ANKARA

            b) Telefon ve faks numarası                : 0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49

            c) Elektronik posta adresi                    : mta@mta.gov.tr 

 

2- İhale Konusu 4 (dört) Adet Jeotermal  Alana Ait Bilgiler :

 

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

2015/JA-276

05.05.2015

11.00

Aksaray

Merkez-Gençosman

15.000$

2015/JA-277

05.05.2015

11.00

Eskişehir

Merkez-Ağapınar

30.000$

2015/JA-278

05.05.2015

11.00

Konya

Akşehir-Yeşilköy/ Tuzlukçu-Erdoğdu

50.000$

2015/JA-279

05.05.2015

11.00

Kırklareli

Merkez-Asılbeyli

40.000$

 

 

 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4-İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar : Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu  kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

6-İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200TL (ikiyüzlira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9- Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim