Konya-6 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesine İlişkin Kanuni Düzenlemeler

Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesine İlişkin Kanuni Düzenlemeler14 Şubat 2017 Salı 11:01

Okullarda atölye eğitimine başlayan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Sayın Üyemiz;

2023 vizyonu, ulusal hedefler, sektörel talepler ve pedagojik ihtiyaçlar doğrultusunda; Mesleki ve Teknik Eğitimi iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla 9 Aralık 2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu üzerinde  yapılan düzenlemelerle ile aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmiştir:

Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamın alınarak bu sayede ekonomimizin temel yapı taşı olan esnaf ve sanatkarların çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisi ile mesleklerini yerinde öğrenmeleri sağlanmıştır.

İşletmede beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitime katılan öğrencilere işletmeler tarafından ödenen net asgari ücretin %30 unun; işletmenin büyüklüğüne göre 1/3 veya 2/3 oranı devlet tarafından karşılanacaktır.

İşletmede staj yapan öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla sektör temsilcilerininde yer aldığı beceri sınavı getirilmiştir.

Okullarda atölye eğitimine başlayan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bütün mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarına teknisyen unvanı verilmesi sağlanmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olanların meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmıştır. Bu uygulamanın yerine üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen mezunlara meslek yüksekokullarına geçişte ek puan verilecektir.

Teknik öğretmen unvanını kazananlara YÖK’ün belirleyeceği mühendislik fakültelerince açılacak tamamlama programlarına katılıp fark derslerini vererek “mühendis” unvanı alma imkânı verilmiştir.

3308 Sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları işletmede beceri eğitimine ve staja katılan öğrencilere ödenecek ücretlerin tamamı kendi bütçelerinden karşılayacaklardır.

On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır.

6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un uygulamaları hakkında açıklamalar ve bilgilendirme yapan Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ilişkin kanuni düzenlemeler kitapçığı incelenerek, 3308 sayılı Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda staj, yoğunlaştırılmış eğitim, tamamlayıcı eğitim ve işletmede beceri eğitimine alınacak öğrencilerle yapılacak sözleşmeler ve ödenecek ücret için tedbir alınması ve Kanun ile düzenlenen yeni uygulamaların etkin bir biçimde uygulanması, gecikmelere mahal vermeden ve cezai duruma düşmeden yürütülmesi için hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim