Konya9 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerde Mesleki Eğitim Çalışmaları

Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerde Mesleki Eğitim Çalışmaları28 Mart 2013 Perşembe 09:00

Özellikle okullarda verilen mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin, öğrencilerimize kazandırılan bilgi, beceri ve donanımlarının sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, arzu edilen eğitimli insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm üyelerimizin dikkatine;

İlgi      : a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 
             b) Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği.        

Bilindiği üzere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklik sonunda zorunlu eğitim kademeli olarak 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise olmak üzere 12 yıla çıkarılmış ve 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.

Eğitim sistemimizde yapılan son düzenleme ile ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin nitelik ve niceliğinin artırılması öngörülmüş; bu konuda mesleki ve teknik eğitimde okullaşma ve eğitimin kalitesinin artırılması için tüm kaynaklar seferber edilmiştir.

İlimizde de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımızın fiziki kapasitelerinin artırılması, atölye, makine, teçhizat…vb. eğitim materyallerinin yenilenmesi, ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitim oranının % 75’lere çıkarılması için her türlü tedbirlerin alınmasına çalışılmaktadır.

Özellikle okullarda verilen mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin, öğrencilerimize kazandırılan bilgi, beceri ve donanımlarının sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, arzu edilen eğitimli insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mesleki ve teknik eğitimde sektörün ihtiyaç ve taleplerinin alınması, işletme ve kurumlarda beceri eğitimi ve staj uygulamasına katılan öğrencilerimizden beklentiler, meslek liselerimizin yönetici ve öğretmenlerinden beklentiler Müdürlüğümüz ile sektör temsilcileri, meslek odası yöneticileri ve kurum yöneticileri arasında yapılan görüşmeler, ziyaretler, toplantılarda dile getirilmekte ve işbirliğine önem verilmektedir.

Öğrencilerimizin okullarında kazandığı bilgi, beceri ve donanımlarını 11. ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte iken işletme ve kurumlarda yapacakları beceri eğitimi ve staj uygulamaları ile geliştirme ve zenginleştirmeleri ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelikle zorunlu hale getirilmiştir.

İlimiz mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum yöneticileri ve öğretmenleri ile yapılan eğitim–yönetim toplantılarında mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri gündem konusu olmakta; öğrencilerin ve okul yönetimlerinin işletmelerde yapılan beceri eğitimi ve staj uygulamalarındaki aksaklıklar, sorunlar, beklentiler değerlendirilmektedir.

Özellikle öğrencilerin 11. ve 12. sınıfta iken beceri eğitimini yapmak zorunda oldukları işletme ve kurum belirlenmesinde güçlükler yaşanmaktadır.

Bu konuda ilgi (a) Kanun’un 18. maddesi; “Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır, (…) mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmiden az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanun’un ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.” 24. maddesi; “Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin 2/3’ü nisbetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdür” hükümlerini taşımaktadır.

Öğrencilerimizin ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işletme ve kurumlarda yapacakları staj/uygulama ve beceri eğitimi süresince sigorta işlemleri kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerince yapılmaktadır.

İlgi (a) Kanun’un yukarıda belirtilen hükümlerine rağmen, işletme ve kurumlarımızın staj, beceri eğitimi ve uygulama yapacak öğrencilerimizi kabul etmeleri konusunda bazılarının isteksiz davrandıkları, bunun sonunda öğrencilerimizin mağdur oldukları gözlenmektedir.

Ekte gönderilen tablolardan anlaşılacağı üzere Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerimizdeki mesleki ve teknik eğitim okullarımızda 2012-2013 öğretim yılında 10. ve 11. sınıfta öğrenim görmekte olan, bir başka ifade ile 2013-2014 öğretim yılında işletmelerde beceri eğitimine katılacak öğrenci sayısı toplam 9308 (dokuz bin üçyüz sekiz), diğer 28 ilçemizde ise bu sayı toplam 9059 (dokuz bin elli dokuz)’dur.

Özellikle Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerimizdeki meslek liselerimizde öğrenim gören ve 2013-2014 öğretim yılında beceri eğitimi için işletme ve kurumlara gidecek öğrenci sayısı diğer 28 ilçedeki sayıya eşittir. Bu öğrencilerimizin tamamı il merkezindeki işletme ve kurumlarda beceri eğitimine katılmak zorundadırlar.

2013-2014 öğretim yılında işletme ve kurumlarda beceri eğitimine katılacak öğrenciler için işyeri belirleme çalışmaları Nisan-Mayıs 2013 ayları içinde ilgili okul müdürlükleri ve bünyelerinde oluşturulan “İşletme Belirleme Komisyonu” tarafından yerine getirilecektir. Okul yöneticileri ve komisyon üyeleri işletme ve kurumları ziyaret ederek, beceri eğitimine katılacak öğrenci sayısını bildireceklerdir. Ayrıca işletme yetkilileri ile okul müdürlüğü arasında ilgi (b) Yönetmeliğin 182. maddesi gereğince sözleşme imzalanacaktır.

İşletme ve kurumlarda beceri eğitimine katılan öğrencilere, okul müdürlükleri ve belirleyecekleri “Koordinatör Öğretmen” tarafından mesleki eğitim süresi içinde kontrol, denetim ve rehberlik hizmeti verilecek; işletme ve kurumlarla sıkı bir işbirliği ve diyalog sağlanacaktır.

Öğrencilerimizin daha iyi yetişmeleri için beceri eğitimine katıldıkları işletme yetkililerince onlara öğrenci oldukları anlayışı içinde öğretmen, veli, yönetici ve eğitici gibi davranmaları, mesleği sevdirici ve özendirici söz ve davranışlarda bulunmaları beklentilerimizin en önemlileri arasında değerlendirilmektedir.

Aynı şekilde öğrencilerimizin de beceri eğitimine gittikleri işletme ve kurumun iş ve işleyişine, iş disiplinine ve ahlâkına uymaları, işletmede kendilerine sağlanan beceri eğitimi süresince üretilen mal ve hizmetin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Bu konuda da öğrencilerimizin okul yöneticileri ve koordinatör öğretmenler tarafından eğitilmeleri gerekli görülmektedir.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

İlgili Ek-1 ve Ek-2 İçin Tıklayınız...

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu için tıklayınız...

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim