İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANl

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANl08 Ağustos 2017 Salı 14:52

Mülkiyeti Meram Belediyesi 'ne ait taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu ve şartnamesi dâhilinde "Açık Teklif Usulüyle" satışı yapılacaktır.

 

T.C. KONYA İLİ

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANl

 

Mülkiyeti Meram Belediyesi 'ne ait, ekli listede tapu kaydı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ödeme şekli yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu ve şartnamesi dâhilinde "Açık Teklif Usulüyle"  satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir. 

İhale 23.08.2017 Çarşamba günü saat 16:00' da Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni' nce yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazlar 3065 Sayılı Kanunun I 7.  maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında KDV'den istisnadır.

 

İHALEYE KATILMA SARTLARI:

  1. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
  2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
  3. İkametgâh Belgesi (Türkiye'de adres göstermek),
  4. Geçici teminatı yatırmış olmak,
  5. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri
  7. İstekliler adına vekaleten  ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri h .    Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
  8. Dükkan ve büroların görüldüğüne dair belge (istenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü 'ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

DİGER HUSUSLAR:

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR.

EK: Ekli Liste

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim