Konya22 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI11 Eylül 2019 Çarşamba 14:42

Mülkiyeti Meram Belediyesine ait, Gödene Mahallesi’ndeki taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı yapılacaktır.

T.C.

KONYA İLİ

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 

Mülkiyeti Meram Belediyesine ait, Gödene Mahallesi’nde ekli listede tapu bilgileri, imar durumu, muhammen ve geçici teminat bedelleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosu’nda bedelsiz görülebilir.

İhale 25/09/2019 Çarşamba günü saat 15:45’de Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazlar 3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :

  1. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
  2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
  3. İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
  4. Geçici teminatı yatırmış olmak,
  5. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  6. Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri
  7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri
  8. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

( İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖDEME ŞEKLİ

İhale bedeli ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR.

belge(2sayfa).jpg

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim