Konya10 °C
221 52 52

KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK, MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ONAYINDAN SONRA NOTERE VEYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE ONAYLATTIRILACAK.

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
   
 2. MERSİS başvurusu dikkate alınarak hazırlanmış olan gerçek kişiye ait Tescil Talepnamesi ve varsa ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişi/kişilere ait Tescil Talepnamesi. (Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı 2 Adet)
   
 3. Vergi levhası fotokopisi  (2 Adet)
   
 4. Birden fazla iştigal konusu olması durumunda Vergi Dairesi’nden alınmış olan tüm iştigal konularını gösterir Mükellefiyet Durum Yazısı (2 Adet)
   
 5. Gerçek kişiler için Oda Sicil Müdürlüğü’ne verilmek üzere Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
   
 6. Eczacılar için Eczacılar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge (1 Adet asıl 1 adet fotokopi)
   

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. (TTK m.12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına T.T.K.’nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları kullanılmamalıdır.

TTK MADDE 46-

(1) Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir.

(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim