Konya-5 °C
221 52 52

KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞLARINDA ÖDENEN REKABET KURUMU PAYI 01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ODAMIZ VEZNELERİNDEN TAHSİL EDİLECEKTİR.

BU TARİH İTİBARİYLE BANKAYA YATIRILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE FİRMANIN AMAÇ KONUSUNA UYGUN OLARAK NACE KODLARI BELİRLENMELİ VE MERSİSE GİRİLMELİ VE BUNLARDAN BİRİSİ ANA FAALİYET KONUSU OLARAK SEÇİLMELİDİR.

 1. Şirket tüm ortakları tarafından imzalanmış 1 adet dilekçe.
 2. Sermayenin 1/4'nün şirket hesabına yatırıldığına dair dekont aslı veya banka mektubu aslı 1 adet (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI 1/4 LÜK TUTAR AYRI AYRI GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 3. Firma yetkilisi ve muhasebecisi arasında düzenlenen Turmob Sözleşmesi 1 adet fotokopisi.
 4. Ticaret Sicili Müdürlüğünün incelemesinden geçmiş, Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden tasdikli ıslak imzalı esas sözleşme 1 adet.
 5. Şirketi temsile yetkili olanlar için imza beyannamesi (Tescil talepnamesi)  1 adet.
 6. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı 1 Adet
 7. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin  belge, (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.) 1 Adet
 8. Tüzel ortak bulunması halinde İŞTİRAK KARARI 1 Adet noter onaylı ( bu kararda; kurulacak şirkete olmaya, kuruluş evraklarını imzalamaya ve yönetim kuruluna seçilmesi halinde yönetmi kurulunda şirketi temsil edecek kişiyi belirleyen ibareler yer almalı)
 9. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti 1 Adet
 10. Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) (Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir. )
 11. 65 Yaş üzeri ortak veya yetkililer için hukuki ehliyetinin bulunduğuna dair doktor raporu 1 adet
 12. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi 1 Adet (Bu evrak sadece oda sicil servisine verilecektir.)
 13. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi 1 Adet
 14. Yurt dışında ikamet eden türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge 1 Adet
 15. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı 1 Adet asıl
 16. Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu, mahkemenin bilirkişi atama kararının aslı veya onaylı suretleri 1'er adet+ayni sermaye bildirimi yapılacak (Tapu+Trafik vb) müdürlük sayısı kadar fotokopi
 17. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın (TAKYİDAT) olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı 1 Adet
 18. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı 1 adet
 19. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler. 1' er adet
 20. Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli
 21. Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği
 22. YABANCI ORTAK VAR İSE TÜM EVRAKLARDAN BİRER SURET FOTOKOPİ HAZIRLANACAKTIR.
 23. Gümrük Müşavirliği şirketlerinde tüm ortaklar ve sınırsız yetkilileri Gümrük Müşaviri olmak zorundadır. Tüm ortakların Gümrük Müşavirliği izin belgesi evraklara eklenmesi gerekmektedir. (2 Adet)
  NOT: Gümrük Müşavirliği şirketleri bunun haricinde başkaca bir iş ile uğraşamazlar.

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son düzenleme ile artık kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddütte kalınırsa, kişinin okur-yazar olmaması ve ya Türkçe bilmemesi, sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumunda şirket sözleşmesi ve imza beyannamesi müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Bu kapsamda

1. Kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddüt te kalınırsa yetkili makamlardan şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin belge istenecektir.

2. Kişinin okur-yazar olmaması durumunda; 2 tanık ile birlikte mühür veya bir alet yada parmak izi kullanmak suretiyle imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.

3. Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda; bir tercüman eşliğinde imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.

4. Kişinin Sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumda;

Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan bir tercüman

Görme engelliler için iki tanık ile beraber

Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne getirilmesi gerekmektedir.

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR. 

TÜM ANONİM ŞİRKETLER; OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN YAPACAKLARI İLK GENEL KURULDA Genel kurulun Çalışma Usul ve Esasları ile ilgili İÇ YÖNERGE GENEL KURULUN ONAYINDAN GEÇİREREK TESCİL VE İLAN ETTİRMEK ZORUNADIRLAR.

Genel kurulun Çalışma Usul ve Esasları ile ilgili İÇ YÖNERGEnin  tescilinde istenecek evraklara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.kto.org.tr/ic-yonerge-tescilinde-istenecek-evraklar-637s.htm

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim