KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :
 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben 1 adet dilekçe.
 2. Belediyeden alınmış adres tespit yazısı fotokopisi 1 adet
 3. Taahhütname 1 adet.
 4. Sermayenin 1/4'nün bloke hesabına yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte banka tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilen mektup (aslı) (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI TUTAR GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 5. Firma yetkilisi ve muhasebecisi arasında düzenlenen Turmob Sözleşmesi 2 adet fotokopi.
 6. Ticaret Sicili Müdürlüğünün incelemesinden geçmiş onaylanmış, noter tasdikli 1 nushası ıslak imzalı olmak üzere  2 adet esas sözleşme.   (esas sözleşme mersisten hazırlanırken yönetim kurulu ile ilgili maddeye ilave edilmesi tavsiye olunan maddeleri ekmeniz sizin yararınıza olacaktır.)
 7. Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların şirket unvanı altında noterden onaylı üçer imzalarını ihtiva eden imza beyannamesi (Tescil talepnamesi)  2 adet.
 8. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi. 1 Adet
 9. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 Adet
 10. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 11. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
 12. İşletme merkezini gösterir kira kontratı veya tapunun 2 adet fotokopisi.
 13. Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Mutlaka mersisten çıktı alınacak). 2 adet. Yabancı ortak var ise 3 Adet SGK lı Çalışan var ise 4 adet.
 14. Varsa Kurulacak şirkete ayın nevinden sermaye konulması örneği  2 adet.
 15. YABANCI ORTAK VAR İSE TÜM EVRAKLARDAN BİRER SURET HAZIRLANACAK
YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim