KURULUŞ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

Yazı Boyutu :
 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Taahhütname 1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. Sermayenin %004 (onbindedört)'ü oranında yatan tutarı gösterir dekont aslı 1 Adet
 5. Sermayenin 1/4'nün bloke hesabına yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte banka tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne yazılmış mektup (aslı) (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI TUTAR GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 6. Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların şirket unvanı altında noterden onaylı üçer adet ıslak imzalarını ihtiva eden imza beyannamesi(tescil talepnamesi) 2 adet.
 7. Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün incelemesinden geçmiş onaylanmış 1 nüshası ıslak imzalı olmak üzere noter tasdikli 2 adet şirket sözleşmesi.         (Şirket sözleşmesi mersisten hazırlanırken müdür/müdürler kurulu ile ilgili maddeye ilave edilmesi tavsiye olunan maddeleri ekmeniz sizin yararınıza olacaktır.)
 8. Dışardan atanan şirket müdürü var ise görev kabul beyanı
 9. Ortaklara ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden Temin edilecek)
 10. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
 11. İşletme merkezini gösterir kira kontratı veya tapunun fotokopisi 2 adet
 12. TURMOB sözleşmesi 2 adet fotokopisi
 13. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi 1 adet
 14. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 adet
 15. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 16. Şirket kuruluş bildirim formu (Mutlaka mersisten çıkarılacak) 3 adet yabancı ortak var ise 4 adet)
 17. Bağkur işe giriş bildirge formu. Her ortak için ayrı ayrı 1’er adet doldurulup imzalanacak.
 18. Kurulacak şirkete ayın nevinden sermaye konulması (6.madde) örneği
 19. Kurulacak şirkete ferdi işletmeyi devr alması (6.madde) örneği

 

NOT1: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.

NOT2: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise anasözleşmede ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

NOT3: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK'ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim